Demonstrátori pályázat (IIT, 2018 őszi félév)

A BME Irányítástechnika és Informatika Tanszéke pályázatot hirdet nappali tagozatos alap- és mesterképzéses hallgatók számára egyes oktatási és oktatást segítő feladatok ellátására (v.ö. BME TVSZ VI. fejezet). A pályázat elektronikusan adható be űrlap segítéségvel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 26.

A demonstrátori pályázat benyújtásának feltétele (TVSZ, 165. § (5)), hogy a pályázó
(1) a demonstrátori megbízással érintett félévben rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal,
(2) rendelkezzen alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevéllel,
(3) alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevél hiányában rendelkezzen legalább annyiszor huszonöt teljesített kredittel, ahány lezárt aktív féléve van és halmozott súlyozott tanulmányi átlageredménye haladja meg a 3,50 értéket és
(4) ne álljon fegyelmi büntetés hatálya alatt.

A tanszék a demonstrátori tevékenység után óradíjat (munkadíjat) fizet (TVSZ. 170. § ).

További információk a TVSZ-ben (VI. fejezet):