3D-s digitális modellek (háromszöghálók) deformációja és animációja

Konzulens:
Dr. Várady Tamás László
Tárgy:
Önálló laboratórium - Szoftverfejlesztés és rendszertervezés specializáció, BSc Info.
Önálló laboratórium - Irányítórendszerek ágazat, BSc Vill.
Önálló laboratórium 1 - Vizuális informatika főspecializáció, MSc Info.
Önálló laboratórium 2 - Vizuális informatika főspecializáció, MSc Info.
Hallgatói létszám:
1
Folytatás:
Szakdolgozat / Diplomaterv
PhD
TDK dolgozat
Leírás:
Komplex 3D-s objektumokat gyakran reprezentálnak sűrű háromszöghálók segítségével, mivel ez az adatstruktúra egyszerű és egységes, és a GPU hatékony számításokat biztosít hozzá. Háromszöghálók deformálására sok alkalmazásban van szükség;  számos lokális és globális operáció létezik, amelyek segítségével intuitív módon módosítani lehet objektumokat  anélkül, hogy a felhasználónak a vonatkozó matematikai hátteret ismernie kellene.  Ezen operációk vizsgálata és implementálása érdekes téma, az ismert megoldások előnyeit és hátrányait az adott alkalmazás követelményrendszere szerint kell kiértékelni.  Fontos szempont a  degenerált esetek elkerülése és a számítás hatékonysága, amely interaktív, animált módosításokat is lehetővé tesz.   

Feladat:
Tanulmányozza a háromszöghálók különböző deformációs technikáit ismertető szakirodalmat [1],[2]. Implementáljon egy 3D-s interaktív grafikus keretprogramot, amely különböző deformációs operációkat kínál, és lehetőség nyílik az eredeti és a deformált modellek grafikus és numerikus  összehasonlítására.

Ajánlott irodalom:
[1] M. Botsch et al.: Polygon Mesh Processing, (Chapter 9: Deformation, pp 151-177), AK Peters Ltd., 2010
[2] J-M. Thiery et al.: Mean value coordinates for quad cages in 3D; ACM Transactions on Graphics, Vol. 37, No. 6, 2018 (https://perso.telecom-paristech.fr/boubek/papers/QMVC/QMVC_lowres.pdf)

Követelmények: alapismeretek a számítógépes grafikában, érdeklődés a 3D számítógépes geometria iránt, és programfejlesztési készség.