Számítógépes látás alapú szimultán helymeghatározás és térképezés

Konzulens:
Dr. Kiss Bálint
Kölső konzuelns:
Majdik András (SZTAKI)
External supervisor e-mail:
majdik@szatki.hu
Tárgy:
Önálló laboratórium 1 - Irányítórendszerek főspecializáció, MSc Vill.
Önálló laboratórium 1 - Vizuális informatika főspecializáció, MSc Info.
Hallgatói létszám:
1
Folytatás:
Szakdolgozat / Diplomaterv
TDK dolgozat
Leírás:
A feladat célja, valós idejű, kamera alapú szimultán helymeghatározási és térképezési (vision-based Simultaneous Localization and Mapping - SLAM) algoritmusok tovább fejlesztése a kimeneti pontfelhő “sűrítésével” (density).
Az önálló kutatómunka feladata alkalmazni, kiértékelni és összehasonlítani a szakirodalomban leírt eljárásokat, valamint további lehetőségek keresése felületek detektálására, és ezek térbeli pozíciójának meghatározására.
Továbbá, megvizsgálni és kiértékelni a pontoknál összetettebb, a felületet alkotó, élek, görbék felhasználásának lehetőségét a kamera követéséhez való felhasználásra.A feladat célja a fenti pontok szerinti algoritmus fejlesztése, valamint az elkészült megoldások összehasonlítása, és értékelése különböző adatszetteken, azok előnyeinek és hátrányainak bemutatásával.