Tanító adatbázis generálása gépi tanulás alapú környezetmodellek létrehozásához

Konzulens:
Szántó Mátyás
Tárgy:
Önálló laboratórium 1 - Intelligens beágyazott mecha. rendsz. szakir., MSc Mecha.
Önálló laboratórium - Szoftverfejlesztés és rendszertervezés specializáció, BSc Info.
Önálló laboratórium - Irányítórendszerek ágazat, BSc Vill.
Önálló laboratórium 1 - Irányítórendszerek főspecializáció, MSc Vill.
Önálló laboratórium 1 - Vizuális informatika főspecializáció, MSc Info.
Hallgatói létszám:
1
Folytatás:
Szakdolgozat / Diplomaterv
Leírás:

Manapság a képfeldolgozási algoritmusok egy igen nagy része, speciálisan az autonóm közlekedéshez kapcsolódó megoldások legnagyobb hányada gépi tanuláson alapszik. Az egyik legnagyobb nehézség az ilyen típusú algoritmusok hatékonnyá tételekor a neurális háló betanítása. Az ehhez a folyamathoz szükséges tanító adatbázisok gyakran nem állnak rendelkezésre, sőt, gyakran a létrehozásukhoz szükséges körélmények sem adottak. E problémára megoldást jelenthet, ha a szükséges képi adatbázist egy jól megválasztott 3 dimenziós modell használatával szintetizáljuk, majd az így kapott képeken az ismert paraméterek segítségével tanítjuk be a neurális hálót.

A témára jelentkező hallgató feladatai:

  • Végezzen irodalomkutatást a korszerű képfeldolgozási feladatokban alkalmazott neurális hálók betanítására használatos adatbázisok körében, különös tekintettel az optical flow felhasználásokra!
  • Készítsen olyan térbeli modellt, melyből nagy mennyiségű képet (képpárt) lehet előállítani egy optical flow típusú feldolgozás bemenetére!
  • Tegyen javaslatot a fentiek alapján számított optical flow képek felhasználásával térbeli modellek kialakítására képes neurális háló elkészítésére!