Számítógépes játék MI tudásreprezentáció generálása szabad szöveges leírásból

Konzulens:
Dr. Simon Balázs
Kölső konzuelns:
Dr. Héder Mihály
Tárgy:
Önálló laboratórium 1 - Vizuális informatika főspecializáció, MSc Info.
Önálló laboratórium 2 - Vizuális informatika főspecializáció, MSc Info.
Hallgatói létszám:
1
Folytatás:
Szakdolgozat / Diplomaterv
Leírás:

A számítógépes játékok élvezhetőségét és ez által sikerességét bizonyos műfajok esetében döntően befolyásolja a felhasznált mesterséges intelligencia kidolgozottsága, minősége. A kalandjátékok, szerepjátékok esetében az úgynevezett NPC-k (Non-Playable Character-ek) igényelnek magas fokú ágenciát.


Az NPC-knek minél meggyőzőbben kell interakciót folytatnia a játékossal, de úgy, hogy közben a játék tartalomfelelősének ( = Game Content Writer,  a játék háttértörténetét, dramaturgiáját, narratíváját előállító személy vagy csapat) az elképzelését is közvetítse.

Az NPC akkor hiteles, ha kellő tudással rendelkezik a játék világáról, eseményeiről.


Az önálló labor feladat keretében a hallgató feladata az NPC-kt tudását kifejezni képes gépi reprezentációs nyelvek felderítése és kipróbálása valamint annak vizsgálata, hogy a jellemzően nem-informatikus képzettségű írók szabad szöveges tartalmai hogyan formalizálhatók!

  • Szakirodalom, fejlesztői beszámolók, open source játékok forrásának vizsgálatával derítse fel, hogy milyen megoldások jellemzőek a jelenlegi játékokban!

  • Vizsgálja meg a természetes nyelvfeldolgozás eszközeit a kivonatolás, struktúrakinyerés területén!

  • Vizsgálja meg a rendelkezésre álló formális nyelveket (pl. RDF, funkcionális és logikai programnyelvek) és a szóba jöhető következtető motorokat!

  • Vizsgálja a teljesítmény és szoftver-hardver architektúra követelményeket, pl. állapítsa meg, hogy kevéssé erős okostelefonos játékoknál mi jöhet szóba!

  • Minél több megoldást próbáljon ki (de proof-of-concept készültségnél ne haladjon tovább)!

  • Vázoljon fel egy-két feltehetően praktikus munkafolyamatot és eszközösszeállítást!