Mikrokontrollerek gyakorlati alkalmazása

Konzulens:
Dr. Pilászy György
Tárgy:
Önálló laboratórium - Irányítórendszerek ágazat, BSc Vill.
Önálló laboratórium 1 - Irányítórendszerek főspecializáció, MSc Vill.
Hallgatói létszám:
1
Folytatás:
Szakdolgozat / Diplomaterv
Leírás:
A feladat rövid leírása: A digitális technika mindennapi térnyerése során megfigyelhető tendencia, hogy az összetett feladatok megoldásánál használt nagyteljesítményű, bonyolult felépítésű digitális berendezések (számítógép, folyamatirányító berendezések, stb.) mellett rendkívül nagy számban alkalmazzák az egy chip-es mikroszámítógépeket, közismert nevükön mikrokontrollereket. Ezek felépítésüknél (egy chip-ben CPU+Mem+I/O) fogva hatékonyan alkalmazhatók egyszerűbb feladatok teljes, vagy bonyolultabb feladatok részegységeinek megvalósítására (pl. rádiótelefon, TV, rádió, háztartási gépek, gépkocsi, biztonságtechnikai berendezések, elektronikus azonosítás, smart card, intelligens érzékelők, mérőeszközök, robot részegységek, PLC-k, stb.). Fentiek miatt fontos, hogy legyenek ezek fejlesztésében és alkalmazásában járatos mérnökök. A feladatok megoldása során széleskörű a későbbiekben az iparban is jól hasznosítható méréstechnikai, digitális-és analóg áramkörtervezői, mikrokontroller alkalmazástechnikai gyakorlat megszerzésére nyílik kiváló lehetőség

A témában résztvevő hallgatók feladata:
1. Az Atmel, Intel, Microchip, Motorola, Texas bázisú mikrokontroller családok felépítésének megismerése.
2. A tanszéken rendelkezésre álló Intel, Motorola, Texas, Microchip, Atmel fejlesztő eszközök használatának elsajátítása.
3. Az előző ismeretek birtokában konkrét hardver és szoftver feladatok megoldása. Pl.: mikrokontrollerek felügyelete hálózaton (INERNET, GSM, CAN-PROFI-METER-bus), mikrokontrollerek ipari alkalmazása (Áramlásmérő, Hőmennyiség mérő, Napenergia rendszerek, hőmérséklet mérés, A/D-D/A, teljesítménykapcsolók, programozható thermosztát, stb.), rádiós és infra ugrókódos azonosító eszköz (RFID); smart kártyák alkalmazása (smart kártyaolvasó terminál, stb.), fejlesztőeszközök kialakítása, Flash memóriák alkalmazása

A téma megfelelő előremenetel esetén szakdolgozatként, diplomatervként folytatható.

Követelmény: Digitális technika és programozási ismeretek, Angol nyelvű szakirodalom olvasása, Hardver és/vagy szoftver munkák iránti érdeklődés és készség, A rendelkezésre álló eszközök: fejlesztő eszközök és dokumentációk.