Lineáris paraméterváltozós modellek identifikációjának vizsgálata

Konzulens:
Dr. Kiss Bálint
Kölső konzuelns:
Dr. Vizer Dániel
External supervisor e-mail:
vizer.daniel@gmail.com
Tárgy:
Önálló laboratórium 1 - Irányítórendszerek főspecializáció, MSc Vill.
Önálló laboratórium 2 - Irányítórendszerek főspecializáció, MSc Vill.
Önálló laboratórium 1 - Vizuális informatika főspecializáció, MSc Info.
Önálló laboratórium 2 - Vizuális informatika főspecializáció, MSc Info.
Önálló laboratórium 1 - Intelligens beágyazott mecha. rendsz. szakir., MSc Mecha.
Hallgatói létszám:
2
Folytatás:
Szakdolgozat / Diplomaterv
PhD
TDK dolgozat
Leírás:
A lineáris paraméterváltozós (LPV) modellek identifikációja kiemelt figyelmet kapott az elmúlt két évtized során. Ezek a modellek lényegében láncszemnek tekinthetők a lineáris időinvariáns (LTI) és a nemlineáris (NL) vagy lineáris időben változó (LTV) modellek között. Az LPV modellek lokális adatsorokon alapuló identifikációs eljárásainak kutatása jelenleg is kurrens tématerület, mely korszerű számítási algoritmusok alkalmazását és továbbfejlesztését kívánja meg. Ilyen például a H végtelen norma alapú identifikációs eljárás is, amely hathatósan kombinálható a robusztus szabályozó szintézissel is. A hallgató a munkája során megismerkedik a témát érintő elméleti alapokkal: a fontosabb LPV identifikációs és robusztus szabályozó tervezési módszerekkel, majd szimulált illetve valós adatokon alapulóan segítségével kifejleszt egy kombinált LPV modell identifikációs és robusztus szabályozó szintetizálást végrehajtó keretrendszert. A téma folytatható diplomatervben is. Megfelelő előrehaladás és hajlandóság esetén a hallgató részt vehet egy nemzetközi együttműködésben is a Universitiy of Poitiers kutatóival. Elvárt elméleti alapok: kellően erős irányításelmélti ismeret, MATLAB és Simulink magabiztos használata. Jó kommunikációs készség angol nyelven. Az írásbeli beszámolók angol nyelven készítendők.