Folyamatfejlesztést támogató eszközök

Konzulens:
Sógorné Dr. Balla Katalin
Tárgy:
Önálló laboratórium - Szoftverfejlesztés és rendszertervezés specializáció, BSc Info.
Önálló laboratórium 1 - Vizuális informatika főspecializáció, MSc Info.
Önálló laboratórium 2 - Vizuális informatika főspecializáció, MSc Info.
Hallgatói létszám:
2
Folytatás:
Szakdolgozat / Diplomaterv
Leírás:
A folyamatfejlesztési modellek mindegyike (CMMI, TMMI, SPICE, Automotive SPICE, TPI Next stb.)  a szoftverfejlesztéssel kapcsolatos folyamatokra vonatkozóan fogalmaz meg követelményeket. A követelmények teljesítéséhez ugyan nem kötelező semmilyen (szoftver)eszköz használata, ám a gyakorlat azt mutatja, hogy a szoftverfejlesztő cégek alkalmaznak eszközöket bizonyos folyamatok esetében, és ez megkönnyíti a CMMI követelményeknek való megfelelés bizonyítását.
Kérdés, hogy lehet-e olyan halmazát összeállítani a fejlesztő, menedzsment, tesztelési, konfigurációkezelési stb. eszközöknek, amelyek a CMMI 2-es, 3-as, 4-es vagy 5-ös érettségi szintjén megkövetelt összes folyamat összes követelményét támogatja.
A hallgatók feladata ennek a kérdésnek a módszeres vizsgálata, és a lehetséges eredmények  mások által is használható formában való - összegyűjtése.
A labor teljesítéséhez szükséges megismerni legalább a CMMI modell szerkezetés és folyamatait. A hallgatóknak biztos angol nyelvtudással kell rendelkezniük, és tájékozottnak kell lenniük a jelenleg alkalmazott szoftverfejlesztő  eszközökkel (legalább azok típusával) kapcsolatban. Szakmai kíváncsiság is szükséges a folyamatfejlesztési modellek elemeit támogató eszközök felkutatására.
A témát folytatni lehet egy féléven túl is. Ebben az esetben a CMMI modellen kívül további folyamatfejlesztési modellek (TMMI, SPICE stb.) eszközökkel való támogathatóságát vizsgáljuk.

Ajánlott szakirodalom:
http://cmmiinstitute.com/cmmi-and-agile
http://cmmiinstitute.com/resources/cmmi-development-version-13