Szolgáltatásorientált rendszerintegráció

Tárgykód:
Tárgyfelelős:
Simon Balázs
Szak:
Mérnök informatikus
Képzési szint:
MSc
Képzés féléve:
1
Kategória:
Főspecializáció
Leírás:

Information about the English course can be found on the English page of the subject.

Oktató: Dr. Simon Balázs

Tantárgyi adatlap: BMEVIIIMA04

Tananyag

A tárgy hivatalos weboldala: Moodle

Záróvizsga tételsor

Előadásdiák a záróvizsgához: letöltés

 1. A SOA fogalma és alapelvei
 2. Webszolgáltatások, SOAP, WSDL
 3. JSON, HTTP protokoll, REST protokoll, REST tervezési elvek, REST kritikák, CRUD és RPC REST segítségével
 4. WebSocket technológia, WebSocket protokoll, WebSocket események
 5. Mikroszolgáltatások, Docker
 6. NodeJS működése, fontosabb modulok
 7. Protocol Buffers, HTTP/2
 8. Enterprise Service Bus (ESB), ESB tulajdonságai, ESB részei, ESB feladatai
 9. Message Queueing (MQ), MQ rendszerek tulajdonságai, üzenetkezelési modellek
 10. Service Component Architecture (SCA), SCA fogalmak
 11. ESB környezet elemei: üzleti folyamatok, humán feladatok, üzleti szabályok, események feldolgozása, szolgáltatáskatalógus
 12. BPMN és BPEL folyamatleíró nyelvek alapelvei, BPMN és BPEL összehasonlítása
 13. Szolgáltatások tervezési és fejlesztési elvei: interfészek tervezése, webszolgáltatások tervezése, REST szolgáltatások tervezése, verziózás, tesztelés