Oktatás


Specializáció

 

Szakmai gyakorlat

 

A szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos általános tudnivalók tekintetében a VIK honlap információi és a vonatkozó szabályzatok irányadók.

Szakmai gyakorlatra utólag jelentkezni (a gyakorlat megkezdése után a jelentkezési és feladatlapot leadni) nem lehet. A jelentkezés legkésőbbi napja a szabályzatban található.

A 2017 tavaszi félév folyamán elvégzett szakmai gyakorlatok igazoló dokumentumainak leadási határideje: 2017. május 12. (péntek) 13 óra.

A szakmai gyakorlat bonyolításához a karon erre a célra rendszeresített űrlapokat kell használni, amelyek a szakmai gyakorlatokra vonatkozó szabályzat(ok) mellékletét képezik.

Tanszékünk szakirányainak hallgatói számára azt tanácsoljuk, hogy tekintsék meg az alábbi listát, amely azokat a tanszéki profilba vágó cégeket és tanszéki kapcsolattartóikat sorolja fel, ahol hallgatóink szakmai gyakorlatukat korábban teljesítették. A lista természetesen nem kizárólagos, arra bátorítjuk a hallgatókat, hogy más cégeknél is próbálkozzanak. A szakmai gyakorlat feladatainak a hallgató szakirányához kötődnie kell, ennek teljesüléséről tanszékünknek a szakmai gyakorlat megkezdése előtt nyilatkoznia kell. Fontos, hogy az adott cég dönt a hallgatók fogadásáról, a tanszék a kapcsolatfelvételben nyújthat segítséget. A kapcsolatfelvételhez minimálisan egy magyar (egyes esetekben angol vagy más idegen) nyelvű önéletrajz szükséges.

A tanszéken a szakmai gyakorlatok lebonyolítását Dr. Loványi István felügyeli (fogadó óra a 2016 őszi félévben: hétfő 9 és 10 óra között).

Az igazoló dokumentumok (Igazoló lap értékeléssel, Munkanapló, Beszámoló) leadásának hatáidejét a tanszék határozza meg (Szabályzat 9. pont). Az Irányítástechnika és Informatika Tanszéken ez a határidő legkésőbb a szakmai gyakorlat lezárultának dátumát követő 14. nap. Amennyiben ez a dátum az aktuális félév utolsó oktatási hetének pénteki dátumánál későbbi, úgy a határidő az aktuális félév utolsó oktatási hetének pénteki napja (a 2017 tavaszi félévben: május 12.).

A későbbi nyomon követhetőség biztosítása érdekében a szakmai gyakorlat elvégzéséhez kötődő dokumentációt kérjük a tanszéki titkárságon (munkaidőben) leadni! FONTOS: az elektronikusan elküldött vagy egyéb módokon leadott dokumentáció megfelelő érkeztetéséért és feldolgozásáért a tanszék felelősséget nem vállal.


Önlab témák

 

Önlab téma felvételéhez kérem jelentkezzen be!

Címcsökkenő sorrend Konzulens neve
Generali-Providencia Biztosító Zrt.: Dokumentumgenerátor fejlesztése Sógorné Dr. Balla Katalin
Komponens alapú fejlesztés támogatása Eclipse környezetben Dr. Goldschmidt Balázs
Robotfoci szimulációs környezetének fejlesztése Dr. Harmati István
Szkriptelési lehetőségek Java platformon Dr. Goldschmidt Balázs
Többplatformos alkalmazásfejlesztés támogatása Dr. Goldschmidt Balázs
Vízfelület szimulációja és megjelenítése Dr. Szécsi László
A C# Roslyn fordító általánosítása Dr. Simon Balázs
A CMMI és a COBIT 5 kapcsolata Sógorné Dr. Balla Katalin
A CMMI új generációja Sógorné Dr. Balla Katalin
A felhasználói bizalom értelmezése különböző típusú szoftverek esetében Sógorné Dr. Balla Katalin
A felsőoktatás, mint komplex szolgáltatási rendszer elemzése a CMMI-SVC alapfogalmaival Sógorné Dr. Balla Katalin
A hatékony szoftverfejlesztéshez szükséges emberi gondolkodási minták vizsgálata Sógorné Dr. Balla Katalin
A megújult ISO szabványok és a hazai informatikai terméktanúsítás Sógorné Dr. Balla Katalin
A tesztelési folyamatok fejlesztése TMMI / TPI Next modell alkalmazásával Sógorné Dr. Balla Katalin
Adatbázis-struktúra automatikus generálása követelményekből dialíziskészülék szoftveréhez Dr. Goldschmidt Balázs
Algoritmikus végrehajtási stratégiák vizsgálata elektronikus kereskedési platformokon Dr. Goldschmidt Balázs
Angol nyelvet értő mesterséges intelligencia fejlesztése Python nyelven Dr. Goldschmidt Balázs
API fejlesztése a Circle felhőhöz Dr. Szeberényi Imre
AR szemüvegek cm pontos elmozdulás meghatározása Dr. Vajda Ferenc
Automatikus hardverszintézis C nyelvből kiindulva Suba Gergely
Automatizált dinamikus biztonsági teszt végrehajtó környezet felépítése Dr. Szeberényi Imre
Autonóm mobilis robotok mozgástervezése dinamikus környezetben Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese
Autonóm robotok kooperatív irányítása stratégiai célok megvalósításához Dr. Harmati István
Beágyazott adatgyűjtő egység fejlesztése Kovács Gábor
Bevezetés az ipari robotok biztonságtechnikájába Dr. Kiss Bálint
Böngészőben játszható játékok fejlesztése WebGL-lel Dr. Szécsi László
Camera and laser scan based function development for robots Dr. Kiss Bálint
Csapatmunka támogatása a Circle felhőben Dr. Szeberényi Imre
Daruk irányítása Dr. Kiss Bálint
Diszkrét eseményű szimuláció ipari alkalmazásai Kovács Gábor
Elosztott kriptográfiai alkalmazás fejlesztése Android platformon Dr. Goldschmidt Balázs
Elosztott szoftverrendszerek (SOA) felügyelete, jogosultságkezelése (Java, .NET) Dr. Simon Balázs
Elosztott szoftverrendszerek (SOA) programozása, modellezése (Java, .NET) Dr. Simon Balázs
ESP8266 platform illesztése LabVIEW fejlesztőkörnyezethez Kovács Gábor
Felhasználóélmény javítása a Circle felhő Linux kliensében Dr. Szeberényi Imre
Felhő alapú rendszerek minőségi jellemzőinek sajátosságai Sógorné Dr. Balla Katalin
Felügyelt tanulás nélküli arcfelismerés nem kontrollált környezetben Dr. Vajda Ferenc
Fizikai alapú árnyalás valós időben Dr. Tóth Balázs György
Flottakezelő alkalmazás mobil platformon Dr. Szeberényi Imre
Folyamatfejlesztést támogató eszközök Sógorné Dr. Balla Katalin
Folytonos felületek generálása négyszöghálók alapján Dr. Salvi Péter
Forráskódból adatfolyamgráf előállítása Suba Gergely
Forráskódok gépi feldolgozása és analízise Suba Gergely
Fotorealisztikus képszintézis Dr. Szirmay-Kalos László
Free Viewpoint Video Dr. Szirmay-Kalos László
Generali-Providencia Biztosító Zrt.: Tesztadat Portál fejlesztése Sógorné Dr. Balla Katalin
Globális illumináció DirectX 12 segítségével Dr. Szécsi László
GPU-alapú vizuális mintagenerátor fejlesztése vakság gyógyítását célzó retinakísérletekhez Dr. Szécsi László
GUI tesztelő rendszerek, "Coded UI" tesztelési paradigma Dr. Goldschmidt Balázs
Hajtásvezérlés Mitsubishi eszközökkel Kovács Gábor
Hírfigyelő és értesítő rendszer tervezése és implementációja Dr. Simon Balázs
Import/export a Circle felhőben Dr. Szeberényi Imre
Intelligens látás Deep Learning segítségével Szemenyei Márton
Ipar 4.0 - elektronikus termeléstámogatási és diagnosztikai eszköz fejlesztése Dr. Kiss Bálint
Ipari munkabiztonsági berendezések alkalmazástechnikája Dr. Kiss Bálint
Irányítástechnikai eszközmeghajtók fejlesztése fizikai kísérleti rendszerekhez (evopro group) Dr. Benyó Balázs István
Irányítástechnikai szoftver alkalmazás-specifikus minőségbiztosítása (evopro group) Dr. Benyó Balázs István
Jármű ABS rendszerének modellezése és irányítása Dr. Harmati István
Játékfejlesztés technológiák Dr. Umenhoffer Tamás
Java alkalmazások weben át történő egyszerű adminisztrálása Dr. Goldschmidt Balázs
Jogosultságkezelés és biztonsági kérdések többplatformos alkalmazások esetén Dr. Goldschmidt Balázs
Kamerarendszer integrálás biztonságtechnikai felügyeleti szoftverbe .NET platformon Dr. Simon Balázs
Képfeldolgozás gradiens térben Dr. Magdics Milán
Képfeldolgozó módszerek az orvosi diagnosztikában Dr. Benyó Balázs István
Kódgenerálás UML-ből Suba Gergely
Kódújrahasznosítás n-rétegű architektúra webes rétegében Dr. Goldschmidt Balázs
Komplex konfigurációk kezelése és telepítése Setty/SaltStack alapon Dr. Szeberényi Imre
Kontrollpont alapú n-oldalú felületek modellezése Dr. Salvi Péter
Kooperatív irányítási algoritmusok intelligens közlekedési rendszerekben Dr. Harmati István
Korszerű irányítási algoritmusok vizsgálata és implementálása Dr. Kiss Bálint
KUKA youBot development Dr. Kiss Bálint
Légiforgalom irányítása konfliktushelyzetek feloldására Dr. Harmati István
Lineáris paraméterváltozós modellek identifikációjának vizsgálata Dr. Kiss Bálint
Low-cost automatizálási platform fejlesztése Kovács Gábor
Mechatronikai rendszerek modellezése Bond gráfokkal Kovács Gábor
Megjelenítőmotor fejlesztése az OpenGL grafikus könyvtárral Dr. Szécsi László
Mikrokontrollerek gyakorlati alkalmazása Dr. Pilászy György
Mintaalkalmazások készítésse az egyetemi szuperszámítógéphez Dr. Szeberényi Imre
Mobilalkalmazás a Circle felhőhöz Dr. Szeberényi Imre
Model based control of holonomic mobile platforms Dr. Kiss Bálint
Modellezési keretrendszer nagy fizikai kutatóközpontok számára (evopro group) Dr. Benyó Balázs István
Modelltranszformáció adatfolyamgráfokon Suba Gergely
Objektumazonosítás és pózbecslés sziluettképekből Dr. Szécsi László
Önvezető autó környezetének intelligens érzékelése szenzor fúzió megvalósításával Dr. Harmati István
OpenGL grafikus könyvtárra épülő számítógépes játékmotor fejlesztése Dr. Tóth Balázs György
Optimális BCC rácson mintavételezett térfogati adatok GPU-alapú vizualizációja Dr. Csébfalvi Balázs
Orvosi adathalmazok adatbányászata neurális háló és deep learning megoldások felhasználásával Dr. Harmati István
Orvosi képalkotás (PET) Dr. Szirmay-Kalos László
Összeszerelő műveletek automatizálása Dr. Kiss Bálint
Pályatervezés autó-szerű mobilis robotokhoz Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese
Pályatervező módszerek mezőgazdasági repülőgépekhez Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese
Pályatervező módszerek robotporszívókhoz Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese
Panoráma fotó készítése OpenCV környezetben Dr. Tóth Balázs György
PLC kommunikáció fejlesztése .NET C# nyelven Dr. Kiss Bálint
Pontfelhők és 3D-s felületek cella alapú közelítése adaptív távolságmezők alapján Dr. Várady Tamás László
Procedurális geometria Dr. Szécsi László
Procedurális textúra szerkesztő Dr. Magdics Milán
Qt alapú GUI fejlesztés valós idejű kompozitor szoftverhez Dr. Umenhoffer Tamás
Real Time fényelés 3D-s AR tartalmakra Dr. Vajda Ferenc
Repülőtéri utasáramlás-modellezés és irányítás állapotteres megközelítéssel Dr. Harmati István
RFID alapú azonosítás Kovács Gábor
Rockwell PLC és SCADA rendszerek vezérléstechnikája Dr. Kiss Bálint
Sablonkezelés a Circle felhőben Dr. Szeberényi Imre
Siemens PLC és SCADA rendszerek vezérléstechnikája Dr. Kiss Bálint
SME vállalkozás szolgáltatástámogatása mobil eszközzel Dr. Goldschmidt Balázs
Sofőr terminál lecserélése tabletre Dr. Goldschmidt Balázs
Soft PLC Raspberry PI alapon Kovács Gábor
Speciális effektek interaktív és film környezetben Dr. Umenhoffer Tamás
SPH alapú folyadék szimuláció Tóth Márton József
Szabadformájú alakzatok tervezése és reprezentálása 3D-s formatervezői vázlatok alapján Dr. Várady Tamás László
Szélturbinák irányítása Dr. Harmati István
Széndioxid tartály irányítása Dr. Kiss Bálint
Szoftverfejlesztés és szoftvertesztelés: hozhatjuk agilisan...? Sógorné Dr. Balla Katalin
Szoftverfejlesztést támogató eszközök fejlesztése .NET ill. Java környezetben Dr. Simon Balázs
Szoros vércukorszint szabályozó orvosi tanácsadó szoftver rendszer megvalósítása Dr. Benyó Balázs István
Sztochasztikus modell szoros vércukorszint szabályozáshoz Dr. Benyó Balázs István
Tárgy lokalizáció és megfogás RFID technológiával Dr. Kiss Bálint
Tematikus, strukturált, nyomtatott oldalak szövegének felismerése Javában Dr. Goldschmidt Balázs
Térfogati modellek vizualizációja Dr. Tóth Balázs György
Útvonalkeresési algoritmusok vizsgálata ismeretlen környezetben Dr. Kiss Bálint
Valósidejű 3D objektumfelismerés és követés kiterjesztettvalóságrendszerhez Dr. Vajda Ferenc
Végeselemes megolddó részletének kidolgozása C++14-ben Dr. Goldschmidt Balázs
Videó stabilizálás Dr. Magdics Milán
Világításszabályozási algoritmusok Dr. Kiss Bálint
Villamos tervezés a gyakorlatban Dr. Kiss Bálint
WEBÁRUHÁZ Dr. Szeberényi Imre
Weight dependent controller parametrization for holonomic mobile platforms Dr. Kiss Bálint
„A gépház üzeni” HTML5/Angular2 alapokon Dr. Goldschmidt Balázs

Tanszéki tárgyak

 

BMEVIIIAV11
BSc Villamosmérnök
1
BMEVIIIMA01
MSc Mérnök informatikus Vizuális informatika
1
BMEVIIIMA12
MSc Villamosmérnök Intelligens robotok és járművek
1
BMEVIIIAA01
BSc Villamosmérnök
1
BMEVIIIMA05
MSc Mérnök informatikus Számítási felhők és párhuzamos rendszerek
1
BMEVIIIM158
MSc Egészségügyi mérnök
1
BMEVIIIMA09
MSc Villamosmérnök Irányítórendszerek
1
BMEVIIIM123
MSc Egészségügyi mérnök
1
BMEVIEUM821
MSc Egészségügyi mérnök
1
BMEVIIIM018
MSc Mechatronikai mérnök Intelligens beágyazott mechatronikai rendszerek
1
BMEVIIIML02
MSc Villamosmérnök Irányítórendszerek
1
BMEVIIIML00
MSc Mérnök informatikus Vizuális informatika
1
BMEVIIIMA07
MSc Villamosmérnök Irányítórendszerek
1
BMEVIIIMA15
MSc Villamosmérnök
1
BMEVIIIMA04
MSc Mérnök informatikus
1
BMEVIIIMA00
MSc Mérnök informatikus Vizuális informatika
2
BMEVIIIAA00
BSc Mérnök informatikus
2
BMEVIIIAA02
BSc Villamosmérnök
2
BMEVIIIMA08
MSc Villamosmérnök Irányítórendszerek
2
BMEVIIIM016
MSc Mechatronikai mérnök
2
BMEVIIIMA11
MSc Villamosmérnök Irányítórendszerek
2
BMEVIIIM017
MSc Mechatronikai mérnök
2
BMEVIIIMA03
MSc Mérnök informatikus Vizuális informatika
2
BMEVIIIMA02
MSc Mérnök informatikus Vizuális informatika
2
BMEVIIIMA14
MSc Villamosmérnök Intelligens robotok és járművek
2
BMEVIIIMA06
MSc Mérnök informatikus Számítási felhők és párhuzamos rendszerek
2
BMEVIIIMA13
MSc Villamosmérnök Intelligens robotok és járművek
2
BMEVIIIMA10
MSc Villamosmérnök Irányítórendszerek
2
BMEVIEUM871
MSc Egészségügyi mérnök
2
BMEVIIIML03
MSc Villamosmérnök Irányítórendszerek
2
BMEVIIIML01
MSc Mérnök informatikus Vizuális informatika
2
BMEVIIIM207
MSc Egészségügyi mérnök
3
BMEVIIIAB00
BSc Mérnök informatikus
3
BMEVIIIA041
BSc
3
BMEVIIIMB01
MSc Mérnök informatikus Számítási felhők és párhuzamos rendszerek
3
BMEVIIIMB00
MSc Mérnök informatikus Vizuális informatika
3
BMEVIIIMB04
MSc Villamosmérnök Intelligens robotok és járművek
3
BMEVIIIMB03
MSc Villamosmérnök Irányítórendszerek
3
BMEVIIIMB02
MSc Mérnök informatikus Számítási felhők és párhuzamos rendszerek
3
BMEVIIIAB01
BSc Mérnök informatikus
3
BMEVIIIM196
MSc
4
BMEVIIIAB04
BSc Villamosmérnök
4
BMEVIIIAB05
BSc Villamosmérnök
4
BMEVIIIAB03
BSc Mérnök informatikus
4
BMEVIIIAB02
BSc Mérnök informatikus
5
BMEVIIIAC02
BSc Mérnök informatikus Rendszertervezés
5
BMEVIIIAC03
BSc Villamosmérnök Beágyazott és irányító rendszerek
5
BMEVIIIAC00
BSc Mérnök informatikus Szoftverfejlesztés
6
BMEVIIIAC01
BSc Mérnök informatikus Szoftverfejlesztés
6
BMEVIIIAC04
BSc Villamosmérnök Irányítórendszerek
6
BMEVIIIAC05
BSc Villamosmérnök Irányítórendszerek
6
BMEVIIIAL03
BSc Villamosmérnök Irányítórendszerek
6
BMEVIIIAL01
BSc Mérnök informatikus Szoftverfejlesztés
7
BMEVIIIA011
BSc
7
BMEVIIIAD00
BSc Mérnök informatikus