Internship

Cégeknek

Ha ön szakmai gyakorlati lehetőséget kínáló cég képviselője, akkor témajavaslatát külön lapon tudja beküldeni, amely jóváhagyás után a hallgatók számára megjelenik. Hallgatóink csak akkor teljesíthetik szakmai gyakorlatukat cégüknél, ha előtt karunkkal aláírásra kerül a „szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására” vonatkozó együttműködési megállapodás (minta). Ez korábban megtörténhetett más tanszék kezdeményezésre is, az érvényes együttműködési megállapodások listája megtekinthető. További tájékoztatás a kari honlapon.

Hallgatóknak

A szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos általános tudnivalók tekintetében a kari honlap információi és a vonatkozó szabályzat irányadók. A szakmai gyakorlat bonyolításához a karon erre a célra rendszeresített űrlapokat kell használni, amelyek a szakmai gyakorlatokra vonatkozó szabályzatok (BSc, MSc) mellékletét képezik. A lebonyolítás menetét az alábbi ábra szemlélteti azon vállalatoknál, amelyekkel a karnak van együttműködési megállapodása.

A szakmai gyakorlatok minimális időtartamát a képzés szintje és a szak határozza meg:

Képzés Minimális időtartam
BSc, villamosmérnöki szak 6 hét (240 munkaóra)
BSc, mérnökinformatikus szak 8 hét (320 munkaóra)
MSc, villamosmérnöki szak 4 hét (160 munkaóra)
MSc, egészségügyi mérnöki szak 4 hét (160 munkaóra)
MSc, mérnökinformatikus szak 6 hét (240 munkaóra)
 • Cég és feladat azonosítása: a tanszéki specializációk/ágazatok hallgatói számára azt tanácsoljuk, hogy tekintsék meg az alábbi listát, amely azokat a tanszéki profilba vágó cégeket és tanszéki kapcsolattartóikat sorolja fel, ahol hallgatóink szakmai gyakorlatukat korábban teljesítették. A vállalatok által elektronikusan felajánlott aktuális témákat a tanszéki honlapon, címtáras (eduID) belépés nyomán lehet megtekinteni. A szakmai gyakorlat feladatainak a hallgató szakirányához kötődnie kell. Ha ez nem teljesül, akkor a jelentkezés nem fogadható el. Fontos, hogy az adott cég dönt a hallgatók fogadásáról, a tanszék a kapcsolatfelvételben nyújt segítséget.
 • Jelentkezési lap és feladatlap leadása: A jelentkezési lapot és a feladatlapot nyomtatott és elektronikus formában egyaránt kérjük leadni. A nyomtatott változat leadása a tanszéki titkárságon (IB316) lehetséges, munkaidőben. (A járványhelyzet miatt ideiglenesen kizárólag elektronikusan kell jelentkezni!) Az elektronikus leadás a tanszéki honlapon lehetséges (belépés nyomán a Szakmai gyakorlat menüpont alatt). A jelentkezés elfogadása az elektronikus felületen történik.
 • Igazolólap, munkanapló és beszámoló leadása: Az igazolólapot, a munkanaplót (munkanapló sablon) nyomtatott és elektronikus formában egyaránt kérjük leadni. (A járványhelyzet miatt ideiglenesen kizárólag elektronikusan kell a munkanaplót és az igazolólapot leadni!) A beszámolót (beszámoló sablon) csak elektronikus formában kérjük feltölteni. A dokumentumok leadási/feltöltési határideje a szorgalmi időszakban a gyakorlat befejezését követően 2 hét, de legfeljebb a pótlási hét közepe, nyári gyakorlat esetén pedig szeptember eleje. A leadott dokumentumok elfogadása az elektronikus felületen történik.

Az Egyetemi Tanulmányi Bizottság irányelvei a szakmai gyakorlatra vonatkozóan a koronavírus járvány kapcsán:

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi tanulmányi bizottságának távolléti oktatással kapcsolatos, 2020. november 17-én kelt irányelvei alapján a korábbi (a járványhelyzet előtti) munkavégzés során szerzett szakmai tapasztalat elismertethető szakmai gyakorlatként, amennyiben a Szakmai gyakorlat tantárgy teljesítése a tantárgyi adatlapon, illetve a VIK Szakmai gyakorlat szabályzatában előírt módon, a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet miatt nem teljesíthető:
„VII. Szakmai gyakorlatok elfogadása
b) a hallgató munkatapasztalatát (korábbi munkavégzés, egyéb szakmai, gyakorlati tapasztalat) a kreditelismerés szabályai szerint a kari kreditátviteli bizottság szakmai gyakorlatként ismeri el.”.
A Szakmai gyakorlat tantárgyat a 2020/2021. tanév tavaszi félévére kell felvenni a neptunban, a kérelem beadási határideje pedig folyamatos, de legkésőbb a tavaszi szorgalmi időszak vége (2021. május 14.).
Az adott szakhoz a KKK-ban meghatározott szükséges szakmai gyakorlati óramennyiséget összességében maximum két, korábbi munkavégzés során szerzett szakmai tapasztalat alapján lehetséges elismertetni.
A kérelem benyújtásának módja:

 1. A hallgatónak a neptunon keresztül a 024B sorszámú kérvényt kell benyújtania.
 2. A kérvényhez kérjük csatolni mellékletként a sablon kitöltött, aláírt, szkennelt változatát pdf-ben.
 3. A kérvényhez további mellékletként kérjük a munkavégzésre irányuló jogviszony igazolásához vagy a munkaszerződés másolatának feltöltését, vagy megbízási szerződés esetén a „biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” szóló igazolvány másolatának feltöltését.

JELENTKEZÉSI IDŐSZAK A TAVASZI SZAKMAI GYAKORLATRA:


január 28. - február 28.


JELENTKEZÉSI IDŐSZAK A NYÁRI SZAKMAI GYAKORLATRA:


május 15. - június 30.

(A járványhelyzet miatt július 10-ig meghosszabbítva!)


JELENTKEZÉSI IDŐSZAK AZ ŐSZI SZAKMAI GYAKORLATRA:


augusztus 28. - szeptember 30.

FONTOS:

 1. Szakmai gyakorlatra utólag jelentkezni (így a gyakorlat megkezdése után a jelentkezési és feladatlapot leadni) nem lehet.
 2. A szakmai gyakorlat adminisztrációjához szükséges minden dokumentumot elektronikusan és papír alapon is (kivéve a beszámolót) le kell adni.
 3. A tanszék csak abban az esetben ad érdemi választ e-mailben, ha az a kari szabályzatokból nem derül ki.

További adminisztrációt igénylő esetek:

 1. Külföldi szakmai gyakorlat: a szabályzat 2. számú mellékletének kitöltése és a kari koordinátor számára történő leadás szükséges. Ennek jóváhagyása nyomán a fenti ügymenet követhető.
 2. Szakmai gyakorlat tanszéki/kari listán nem szereplő vállalatnál: a szabályzat 1. számú mellékletének kitöltése és a kari koordinátornál történő leadása, illetve az együttműködési megállapodás megkötése szükséges. Jóváhagyás és a szerződés megkötése nyomán a fenti ügymenet követhető.

Amennyiben a kari tájékoztató vagy a fenti információk áttanulmányozása nyomán kérdése/megjegyzése van, a tanszéki szakmai gyakorlat koordinátort a szakmaigyakorlat@iit.bme.hu címen keresheti meg.

A tanszék szakmai gyakorlat tárgyainak Neptun kódja:

Képzés, specializáció/ágazat Neptun kód
Mérnökinformatikus BSc, Rendszertervezés specializáció
Mérnökinformatikus BSc, Szoftverfejlesztés specializáció
BMEVIIIAS00
Villamosmérnöki BSc, Beágyazott és irányítórendszerek specializáció
Irányítórendszerek ágazat
BMEVIIIAS01
Mérnökinformatikus MSc, Vizuális informatika főspecializáció
Mérnökinformatikus MSc, Számítási felhők és párhuzamos rendszerek mellékspecializáció
BMEVIIIMS00
Villamosmérnöki MSc, Irányítórendszerek főspecializáció
Villamosmérnöki MSc, Intelligens robotok és járművek mellékspecializáció
BMEVIIIMS01