Internship

Cégeknek

Ha ön szakmai gyakorlati lehetőséget kínáló cég képviselője, akkor témajavaslatát külön lapon tudja beküldeni, amely jóváhagyás után a hallgatók számára megjelenik. Hallgatóink csak akkor teljesíthetik szakmai gyakorlatukat cégüknél, ha előtte karunkkal aláírásra kerül a „szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására” vonatkozó együttműködési megállapodás (minta). Ez korábban megtörténhetett más tanszék kezdeményezésre is, az érvényes együttműködési megállapodások listája megtekinthető. További tájékoztatás a kari honlapon.

Hallgatóknak

A szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos általános tudnivalók tekintetében a kari honlap információi és a vonatkozó szabályzat irányadók. A szakmai gyakorlat bonyolításához a karon erre a célra rendszeresített űrlapokat kell használni, amelyek a szakmai gyakorlatokra vonatkozó szabályzatok (BSc, MSc) mellékletét képezik. A lebonyolítás menetét az alábbi ábra szemlélteti azon vállalatoknál, amelyekkel a karnak van együttműködési megállapodása.

A szakmai gyakorlatok minimális időtartamát a képzés szintje és a szak határozza meg:

Képzés Minimális időtartam
BSc, villamosmérnöki szak 6 hét (240 munkaóra)
BSc, mérnökinformatikus szak 8 hét (320 munkaóra)
MSc, villamosmérnöki szak 4 hét (160 munkaóra)
MSc, egészségügyi mérnöki szak 4 hét (160 munkaóra)
MSc, mérnökinformatikus szak 6 hét (240 munkaóra)
 • Cég és feladat azonosítása: a tanszéki specializációk/ágazatok hallgatói számára azt tanácsoljuk, hogy tekintsék meg az alábbi listát, amely azokat a tanszéki profilba vágó cégeket és tanszéki kapcsolattartóikat sorolja fel, ahol hallgatóink szakmai gyakorlatukat korábban teljesítették. A vállalatok által elektronikusan felajánlott aktuális témákat a tanszéki honlapon, címtáras (eduID) belépés nyomán lehet megtekinteni. A szakmai gyakorlat feladatainak a hallgató specializációjához/ágazatához kötődnie kell. Ha ez nem teljesül, akkor a jelentkezés nem fogadható el. Fontos, hogy az adott cég dönt a hallgatók fogadásáról, a tanszék a kapcsolatfelvételben nyújt segítséget.
 • Jelentkezési lap és Feladatlap leadása: A Jelentkezési lapot (Szakmai gyakorlat szabályzat 3. melléklete) és a Feladatlapot (Szakmai gyakorlat szabályzat 4. melléklete) kizárólag elektronikus formában kérjük leadni. A dokumentumokon szereplő aláírás csak akkor fogadható el, ha a kézzel, kék tollal aláírt nyomtatott dokumentumokat a hallgató digitálisan (szkennelve) tölti fel vagy a dokumentumokban hiteles digitális aláírás szerepel. Az elektronikus leadás a tanszéki honlapon lehetséges (belépés nyomán a Szakmai gyakorlat menüpont alatt). A jelentkezés elfogadása szintén az elektronikus felületen történik.
  Legfontosabb tudnivalók:
  • A szakmai gyakorlat témájának címe: egy mondatos cím, ami nem túl általános, a feladatot pedig legjobban leírja. ("Webfejlesztés", "PLC programozás" jellegű címek nem elfogadhatóak!)
  • A szakmai gyakorlat befejezési dátuma: Az itt megadott dátum csak céldátum, a gyakorlat során előforduló váratlan események módosíthatják. (A munkanaplóból a tényleges időszaknak egyértelműen ki kell derülnie!)
  • A hiányos, hibásan kitöltött, rossz minőségű dokumentumokat elutasítjuk!
 • Igazolólap, munkanapló és beszámoló leadása: Az igazolólapot, a munkanaplót (munkanapló sablon) és a szakmai beszámolót (beszámoló sablon) szintén elektronikus formában kérjük feltölteni. A dokumentumok leadási/feltöltési határideje a szorgalmi időszakban a gyakorlat befejezését követően 2 hét, de legfeljebb a pótlási hét közepe, nyári gyakorlat esetén pedig szeptember eleje. A leadott dokumentumok elfogadása az elektronikus felületen történik. A dokumentumokon szereplő aláírás ebben az esetben is csak akkor fogadható el, ha a kézzel, kék tollal aláírt nyomtatott dokumentumokat a hallgató digitálisan (szkennelve) tölti fel vagy a dokumentumokban hiteles digitális aláírás szerepel.

JELENTKEZÉSI IDŐSZAK A TAVASZI SZAKMAI GYAKORLATRA:


január 28. - február 28.


JELENTKEZÉSI IDŐSZAK A NYÁRI SZAKMAI GYAKORLATRA:


május 15. - június 30.


JELENTKEZÉSI IDŐSZAK AZ ŐSZI SZAKMAI GYAKORLATRA:


augusztus 28. - szeptember 30.

FONTOS:

 1. Szakmai gyakorlatra utólag jelentkezni (így a gyakorlat megkezdése után a jelentkezési és feladatlapot leadni) nem lehet. A gyakorlat csak elfogadott jelentkezéssel kezdhető meg.
 2. A gyakorlat teljesítése csak akkor fogadható el, ha az adminisztrációhoz szükséges valamennyi dokumentumot a hallgató elektronikusan, megfelelő minőségben leadta.
 3. A tanszék csak abban az esetben ad érdemi választ e-mailben, ha az a kari szabályzatokból nem derül ki.

További adminisztrációt igénylő esetek:

 1. Külföldi szakmai gyakorlat: a szabályzat 6. számú mellékletének kitöltése és a kari koordinátor (Dr. Blázovics László) számára történő elektronikus elküldése szükséges. Ennek jóváhagyása nyomán a fenti ügymenet követhető.
 2. Szakmai gyakorlat tanszéki/kari listán nem szereplő vállalatnál: a szabályzat 1. számú mellékletének kitöltése és a kari koordinátornak (Dr. Blázovics László) történő elküldése, illetve az együttműködési megállapodás megkötése szükséges. Jóváhagyás és a szerződés megkötése nyomán a fenti ügymenet követhető.

Amennyiben a kari tájékoztató vagy a fenti információk áttanulmányozása nyomán kérdése/megjegyzése van, a tanszéki szakmai gyakorlat koordinátort a szakmaigyakorlat@iit.bme.hu címen keresheti meg.

A tanszék szakmai gyakorlat tárgyainak Neptun kódja:

Képzés, specializáció/ágazat Neptun kód
Mérnökinformatikus BSc, Rendszertervezés specializáció
Mérnökinformatikus BSc, Szoftverfejlesztés specializáció
BMEVIIIAS00
Villamosmérnöki BSc, Beágyazott és irányítórendszerek specializáció
Irányítórendszerek ágazat
BMEVIIIAS01
Mérnökinformatikus MSc, Vizuális informatika főspecializáció
Mérnökinformatikus MSc, Számítási felhők és párhuzamos rendszerek mellékspecializáció
BMEVIIIMS00
Villamosmérnöki MSc, Irányítórendszerek főspecializáció
Villamosmérnöki MSc, Intelligens robotok és járművek mellékspecializáció
BMEVIIIMS01