Szakmai gyakorlat

Cégeknek

Ha ön szakmai gyakorlati lehetőséget kínáló cég képviselője, akkor témajavaslatát külön lapon tudja beküldeni, amely jóváhagyás után a hallgatók számára megjelenik. Hallgatóink csak akkor teljesíthetik szakmai gyakorlatukat cégüknél, ha előtt karunkkal aláírásra kerül a „szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására” vonatkozó együttműködési megállapodás (minta). Ez korábban megtörténhetett más tanszék kezdeményezésre is, az érvényes együttműködési megállapodások listája megtekinthető. További tájékoztatás a kari honlapon.

Hallgatóknak

A szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos általános tudnivalók tekintetében a kari honlap információi és a vonatkozó szabályzat irányadók. A szakmai gyakorlat bonyolításához a karon erre a célra rendszeresített űrlapokat kell használni, amelyek a szakmai gyakorlatokra vonatkozó szabályzatok (BSc, MSc) mellékletét képezik. A lebonyolítás menetét az alábbi ábra szemlélteti azon vállalatoknál, amelyekkel a karnak van együttműködési megállapodása.

A szakmai gyakorlatok minimális időtartamát a képzés szintje és a szak határozza meg:

Képzés Minimális időtartam
BSc, villamosmérnöki szak 6 hét (240 munkaóra)
BSc, mérnökinformatikus szak 8 hét (320 munkaóra)
MSc, villamosmérnöki szak 4 hét (160 munkaóra)
MSc, egészségügyi mérnöki szak 4 hét (160 munkaóra)
MSc, mérnökinformatikus szak 6 hét (240 munkaóra)
 • Cég és feladat azonosítása: a tanszéki specializációk/ágazatok hallgatói számára azt tanácsoljuk, hogy tekintsék meg az alábbi listát, amely azokat a tanszéki profilba vágó cégeket és tanszéki kapcsolattartóikat sorolja fel, ahol hallgatóink szakmai gyakorlatukat korábban teljesítették. A vállalatok által elektronikusan felajánlott aktuális témákat a tanszéki honlapon, címtáras (eduID) belépés nyomán lehet megtekinteni. A szakmai gyakorlat feladatainak a hallgató szakirányához kötődnie kell. Ha ez nem teljesül, akkor a jelentkezés nem fogadható el. Fontos, hogy az adott cég dönt a hallgatók fogadásáról, a tanszék a kapcsolatfelvételben nyújt segítséget.
 • Jelentkezési lap és feladatlap leadása: A jelentkezési lapot és a feladatlapot nyomtatott és elektronikus formában egyaránt kérjük leadni. A nyomtatott változat leadása a tanszéki titkárságon (IB316) lehetséges, munkaidőben. Az elektronikus leadás a tanszéki honlapon lehetséges (belépés nyomán a Szakmai gyakorlat menüpont alatt). A jelentkezés elfogadása az elektronikus felületen történik.
 • Igazolólap, munkanapló és beszámoló leadása: Az igazolólapot, a munkanaplót nyomtatott és elektronikus formában egyaránt kérjük leadni. A beszámolót csak elektronikus formában kérjük feltölteni. A leadott dokumentumok elfogadása az elektronikus felületen történik.

IGAZOLÓLAP, MUNKANAPLÓ ÉS BESZÁMOLÓ LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

 1. Legkésőbb a szakmai gyakorlat záródátumát követő 14. nap (vagy ha az ennél korábbi)
 2. Az aktuális félév utolsó oktatási hetének pénteki napja:

  2017. május 12.

(A Szabályzat szerint az igazoló dokumentumok - igazolólap értékeléssel, munkanapló, beszámoló- leadásának határidejét a tanszék határozza meg.)

FONTOS:

 1. Szakmai gyakorlatra utólag jelentkezni (így a gyakorlat megkezdése után a jelentkezési és feladatlapot leadni) nem lehet.
 2. A szakmai gyakorlat adminisztrációjához szükséges minden dokumentumot (kivéve a beszámolót) elektronikusan és papír alapon is le kell adni.
 3. A tanszék csak abban az esetben ad érdemi választ emailben, ha az a kari szabályzatokból nem derül ki.

További adminisztrációt igénylő esetek:

 1. Külföldi szakmai gyakorlat: a szabályzat 2. számú mellékletének kitöltése és a kari koordinátor számára történő leadás szükséges. Ennek jóváhagyása nyomán a fenti ügymenet követhető.
 2. Szakmai gyakorlat tanszéki/kari listán nem szereplő vállalatnál: a szabályzat 1. számú mellékletének kitöltése és a kari koordinátornál történő leadása, illetve az együttműködési megállapodás megkötése szükséges. Jóváhagyás és a szerződés megkötése nyomán a fenti ügymenet követhető.

Amennyiben a kari tájékoztató vagy a fenti információk áttanulmányozása nyomán kérdése/megjegyzése van, a tanszéki szakmai gyakorlat koordinátort a szakmaigyakorlat@iit.bme.hu címen keresheti meg.

A tanszék szakmai gyakorlat tárgyainak Neptun kódja:

Képzés, specializáció/ágazat Neptun kód
Villamosmérnöki BSc, irányítórendszerek BMEVIIIAS00
Mérnökinformatikus BSc BMEVIIIAS01
Villamosmérnök MSc, irányítórendszerek BMEVIIIMS01
Mérnökinformatikus BSc, vizuális informatika BMEVIIIMS00