Irányítástechnikai eszközmeghajtók fejlesztése fizikai kísérleti rendszerekhez (evopro group)

Konzulens:
Dr. Benyó Balázs István
Kölső konzuelns:
dr. Szepessy Zsolt (evopro Innovation kft.)
External supervisor e-mail:
szepessy.zsolt@evopro.hu
Tárgy:
Önálló laboratórium - Irányítórendszerek ágazat, BSc Vill.
Önálló laboratórium 1 - Irányítórendszerek főspecializáció, MSc Vill.
Önálló laboratórium 2 - Irányítórendszerek főspecializáció, MSc Vill.
Önálló laboratórium 1 - Intelligens beágyazott mecha. rendsz. szakir., MSc Mecha.
Hallgatói létszám:
2
Folytatás:
Szakdolgozat / Diplomaterv
TDK dolgozat
Leírás:

Az utóbbi évtizedekben jelentősen nőtt a magas szintű kísérleti fizikai kutatási infrastruktúrák beruházási és működési költsége. A tudományos kutatás stratégiai jelentősége miatt az európai országok nemzetközi együttműködés keretében hoznak létre olyan kutatóközpontokat, amelyekben a kísérleti nagyberendezéseket vagy más néven kutatási infrastruktúrát (KI) a nemzetközi kutatói közösség megosztva használja. Ilyen nagyberendezés lesz a Svédországban felépülő ESS (European Spallation Source) neutronkutatási központ és a Magyarországon Szegeden megvalósuló ELI-ALPS (Extreme Light Infrastructure – Attosecond Light Pulse Source) is.

Ezekben az ún. fizikai nagyberendezésekben az alkalmazott méréstechnikai, adatátviteli, gyors és lassú vezérlési feladatokat megvalósító részrendszereket, komponenseket tipikusan egy egységes irányítástechnikai szoftver keretrendszer fogja össze (pl. EPICS vagy TANGO).

A hallgató feladatának a következőkre kell kiterjednie:

  • Általános irányítástechnikai szoftverplatform kifejlesztése,

  • Irányítástechnikai vezérlőelemek szoftverleíróinak elemzése, generikus driver fejlesztése,

  • Az irányítástechnikában használatos vezérlőelemeknek a kidolgozott modellezési, nyelvben való leírása és a leírók automatikus előállítása,

  • Integrációs réteg prototípus fejlesztése,

  • Példaalkalmazás összeállítása integrációs réteg megvalósítása és LabVIEW vezérlővel.

Kapcsolódó készségek és ismeretek:

  • Szoftverfejlesztés Java és C++ nyelven

  • Valós-idejű szoftverfejlesztés