Irányítástechnikai szoftver alkalmazás-specifikus minőségbiztosítása (evopro group)

Konzulens:
Dr. Benyó Balázs István
Kölső konzuelns:
dr. Szepessy Zsolt (evopro Innovation kft.)
External supervisor e-mail:
szepessy.zsolt@evopro.hu
Tárgy:
Önálló laboratórium - Szoftverfejlesztés és rendszertervezés specializáció, BSc Info.
Önálló laboratórium - Irányítórendszerek ágazat, BSc Vill.
Önálló laboratórium 1 - Irányítórendszerek főspecializáció, MSc Vill.
Önálló laboratórium 2 - Irányítórendszerek főspecializáció, MSc Vill.
Önálló laboratórium 1 - Intelligens beágyazott mecha. rendsz. szakir., MSc Mecha.
Hallgatói létszám:
2
Folytatás:
Szakdolgozat / Diplomaterv
Leírás:

Az utóbbi évtizedekben jelentősen nőtt a magas szintű kísérleti fizikai kutatási infrastruktúrák beruházási és működési költsége. A tudományos kutatás stratégiai jelentősége miatt az európai országok nemzetközi együttműködés keretében hoznak létre olyan kutatóközpontokat, amelyekben a kísérleti nagyberendezéseket vagy más néven kutatási infrastruktúrát (KI) a nemzetközi kutatói közösség megosztva használja. Ilyen nagyberendezés lesz a Svédországban felépülő ESS (European Spallation Source) neutronkutatási központ és a Magyarországon Szegeden megvalósuló ELI-ALPS (Extreme Light Infrastructure – Attosecond Light Pulse Source) is.

Ezekben az ún. fizikai nagyberendezésekben az alkalmazott méréstechnikai, adatátviteli, gyors és lassú vezérlési feladatokat megvalósító részrendszereket, komponenseket tipikusan egy egységes irányítástechnikai szoftver keretrendszer fogja össze (pl. EPICS vagy TANGO).

A feladat célkitűzése a kísérleti fizikai nagyberendezések vezérlő szoftvereinek minőségbiztosítására alkalmas olyan kritériumrendszer megalkotása és mérőszám-halmaz kutatása, amely lehetővé teszi a szoftverek üzembiztonság szempontjából történő validálását.

A hallgató feladatának a következőkre kell kiterjednie:

  • Forráskód-elemző módszertan és prototípus kidolgozása:

    1. Forráskód elemzők módszerek áttekintése,

    2. TANGO programozási környezet minőségbiztosítási szempontjainak értékelése,

    3. Keretrendszer fejlesztése, amely Java, C++, Tango környezetben biztosítja a minőségbiztosítási folyamatokat,

  • Vezérlőrendszerek szoftverminőségének elemzése a kidolgozott keretrendszer segítségével.

Kapcsolódó készségek és ismeretek:

  • Szoftverfejlesztés Java és C++ nyelven

  • Valós-idejű szoftverfejlesztés