Irányítási algoritmusok intelligens közlekedési rendszerekben

Konzulens:
Dr. Harmati István
Tárgy:
Önálló laboratórium - Irányítórendszerek ágazat, BSc Vill.
Önálló laboratórium 1 - Irányítórendszerek főspecializáció, MSc Vill.
Önálló laboratórium 2 - Irányítórendszerek főspecializáció, MSc Vill.
Hallgatói létszám:
2
Folytatás:
Szakdolgozat / Diplomaterv
PhD
TDK dolgozat
Leírás:
Az intelligens közlekedési rendszerek (ITS: Intelligent Transportation Systems) kutatása és fejlesztése 2006-tól kiemelt stratégiai jelentőségű feladattá vált az Európai Unióban. A cél autonom járművek és intelligens közlekedési rendszerek fejlesztése. Ehhez szükség van  a jármű,  a közlekedési hálózatok és az egyes kereszteződések irányítására is. Soke setben a probléma multiágensű rendszerkoordinálását jelenti, 
Megfelelő előmenetel eseténa  téma keretében a hallgató bekapcsolódhat a tanszéken folyó a fejlesztésekbe, projektekbe  és kutatási feladatokba 

A téma keretében az alábbi feladatok felé lehet specializálódni:
  •  Közlekedési hálózat irányítása a járműfogalom optimalizálásához. Ebben az esetben a cél a közlekedési csomópontok zöld jelzéseinek kialakítása a torlódások, dugók elkerülése érdekében.
  • Közlekedési csomópont flexibilis irányítása. A fejlesztés célja a kialakítandó kereszteződés sávjainak, és zöld jelzés fázisainak kialakítása. A már meglévő csomópont optimalizálása
  • Intelligens járművek kialakítása. A fejlesztés célja a jérműforgalomban részt vevő járművek kooperációja más járművekkel és a forgalomirányító rendszerrel. 
 
A jelentkezés feltételei: Szabályozástechnika ismeretek, Matlab programozási ismeretek, a szakirodalom megértéséhez szükséges angol nyelvtudás. 

Folytatási lehetőségek: Sikeres munka esetén a témából TDK dolgozat, publikáció, diplomatervvkészülhet . A téma kutatásként  a PhD képzés keretében is folytatható.