Modell alapú szoftver tesztelés

Konzulens:
Sógorné Dr. Balla Katalin
Kölső konzuelns:
Várnai Bertalan, Pressmen Tanácsadó Kft., tesztelési üzletág vezető
Tárgy:
Önálló laboratórium - Szoftverfejlesztés és rendszertervezés specializáció, BSc Info.
Önálló laboratórium 1 - Vizuális informatika főspecializáció, MSc Info.
Önálló laboratórium 2 - Vizuális informatika főspecializáció, MSc Info.
Hallgatói létszám:
1
Folytatás:
Szakdolgozat / Diplomaterv
TDK dolgozat
Leírás:

A szoftvertesztelés folyamata egyre komplexebbé válik az új technológiák és munkamódszerek miatt, valamint az informatikai rendszerek komplexitásának növekedése miatt. A tesztelési nézőpontok, megközelítések és technikák jelentős fejlődésének vagyunk tanúi, melyek megismerése - az elméleti alapokon túl- gyakorlati tapasztalatot is igényel.
Ennek a témának a keretében a hallgatónak lehetősége lesz hazai szoftvercégek által alkalmazott vagy alkalmazni kívánt szoftvertesztelési technikák elsajátítására, valós, üzleti környezetben való kipróbálására.

A hallgató feladatai:
  • A modell alapú szoftver tesztelés bemutatása, a módszer előnyei.
  • Egy grafikus teszt modellező szoftver bemutatása konkrét példán keresztül.
  • Mintapéldák kidolgozása hagyományos teszt tervezés és a modell alapú megközelítés összehasonlítására.
  • A hallgató vizsgálja meg, hogy milyen meghatározó, jól használható eszközök lelhetők fel. Tegyen javaslatot a legjobb eszköz kiválasztására.

Ajánlott szakirodalom: az ISTQB - International Software Testing Qualifications Board és a Magyar Szoftvertesztelői Tanács által ajánlott szakmai anyagok

Sikeres együttműködés esetén a témát kiíró cég (Pressmen Tanácsadó Kft., http://www.pressmen.eu/) támogathatja a hallgató tesztelői alapvizsgáját (CTFL)!