Mobil alkalmazások tesztelése

Konzulens:
Sógorné Dr. Balla Katalin
Kölső konzuelns:
Várnai Bertalan, Pressmen Tanácsadó Kft. , Tesztelési üzletág vezető
Tárgy:
Önálló laboratórium - Szoftverfejlesztés és rendszertervezés specializáció, BSc Info.
Önálló laboratórium 1 - Vizuális informatika főspecializáció, MSc Info.
Önálló laboratórium 2 - Vizuális informatika főspecializáció, MSc Info.
Hallgatói létszám:
3
Folytatás:
Szakdolgozat / Diplomaterv
TDK dolgozat
Leírás:
A szoftvertesztelés folyamata egyre komplexebbé válik az új technológiák és munkamódszerek miatt, valamint az informatikai rendszerek komplexitásának növekedése miatt. A tesztelési nézőpontok, megközelítések és technikák jelentős fejlődésének vagyunk tanúi, melyek megismerése - az elméleti alapokon túl- gyakorlati tapasztalatot is igényel.
Ennek a témának a keretében a hallgatónak lehetősége lesz hazai szoftvercégek által alkalmazott vagy alkalmazni kívánt szoftvertesztelési technikák elsajátítására, azok valós, üzleti környezetben való kipróbálására.

A hallgató feladatai:
  • A mobil alkalmazások tesztelési sajátosságainak feltérképezése, megértése.

  • Mobil alkalmazások tesztelésére alkalmas eszközök bemutatása, összehasonlítása.

  • A hallgató javasoljon egy eszközt bevezetésre a tanulmányozott eszközök közül.

  • Egy konkrét mobil alkalmazás tesztelési példa kidolgozása a kiválasztott eszközzel.


 Ajánlott szakirodalom: az ISTQB - International Software Testing Qualifications Board és a Magyar Szoftvertesztelői Tanács által ajánlott szakmai anyagok

Sikeres együttműködés esetén a témát kiíró cég (Pressmen Tanácsadó Kft., http://www.pressmen.eu/) támogathatja a hallgató tesztelői alapvizsgáját (CTFL)!