Kódújrahasznosítás n-rétegű architektúra webes rétegében

Konzulens:
Dr. Goldschmidt Balázs
Kölső konzuelns:
Dr. Surányi Gábor (Morgan Stanley)
External supervisor e-mail:
budapest-uni@morganstanley.com
Tárgy:
Önálló laboratórium - Szoftverfejlesztés és rendszertervezés specializáció, BSc Info.
Önálló laboratórium 1 - Vizuális informatika főspecializáció, MSc Info.
Önálló laboratórium 2 - Vizuális informatika főspecializáció, MSc Info.
Hallgatói létszám:
2
Folytatás:
Szakdolgozat / Diplomaterv
Leírás:
Morgan Stanley témakiírás
 
Sajnos amióta n-rétegű architektúrák léteznek, azóta visszatérő probléma, hogy az egyes rétegekben ugyanazon üzleti entitások modelljét külön-külön el kell készíteni (majd karbantartani), amennyiben az egyes rétegek programozási nyelve különböző. Tradicionálisan ez az adatbázis-kezelő és a kiszolgáló vonatkozásában lép fel, de a webes és mobilalkalmazások térhódításával immár a kiszolgáló és az ügyféleszköz esetében is fennáll. Még előbbire az évtizedek során születtek már jól használható megoldások (ld. pl. Javára http://hibernate.org), az utóbbira még nem létezik bevált megoldás.
A hallgató(k) feladata, hogy a problémára meglevő vagy új eszközök felhasználásával megoldást adjon. Angol szöveg (dokumentáció) olvasás alapján történő megértése a téma felvételének előfeltétele. Előzetes jártasság Java- és Javascript programozásban célszerű.
A feladatmegoldás lépései:
1. A hibernate által nyújtott megoldás megismerése.
2. Mintalkalmazás készítése, amely demonstrálja a problémát.
3. A https://kotlinlang.org megismerése, alternatív megoldások keresése.
4. A mintaalkalmazás átalakítása néhány kecsegtető megoldási irány szerint.
5. A módosított mintaalkalmazások összehasonlítása praktikus szempontok alapján.