Szoftverfejlesztés és szoftvertesztelés: hozhatjuk agilisan...?

Konzulens:
Sógorné Dr. Balla Katalin
Tárgy:
Önálló laboratórium - Szoftverfejlesztés és rendszertervezés specializáció, BSc Info.
Önálló laboratórium 1 - Vizuális informatika főspecializáció, MSc Info.
Önálló laboratórium 2 - Vizuális informatika főspecializáció, MSc Info.
Hallgatói létszám:
2
Folytatás:
Szakdolgozat / Diplomaterv
TDK dolgozat
Leírás:
szoftverminőségi megközelítések között sokáig igen jelentős szerep jutott a szoftverfejlesztő szervezetek fejlettségét vizsgáló képességi-érettségi modelleknek (pl. CMM, SPICE, CMMI).   Az ilyen modellek közel 25 éves alkalmasa során kiderült azonban, hogy a jó minőségű szoftver fejlesztéséhez elengedhetetlen a programozók egyéni képességeit, készségeit és adottságait figyelembe vévő, egyénre szabott szoftverfejlesztési folyamat kialakítása is. Ezért jött létre a PSP módszertan, amelyet a Carnegie Mellon Egyetem Software Engineering Institute-ban (www.sei.cmu.edu) fejlesztették ki, a világ számos egyetemén oktatják, és sikerrel alkalmazzák szoftverfejlesztő cégek körében. A módszertan alkalmazása bizonyítottan hozzájárul a becslési, tervezési és követési tevékenységek pontosításához, a fejlesztési ciklus lényeges rövidüléséhez, valamint a tesztelésben megtalált hibák számának drasztikus csökkenéséhez. Számos adat bizonyítja, hogy a módszertan oktatásához előírt feladatok megoldása után a tesztelésben talált hibák száma negyedére csökken.

A programozói hatékonyság és a készülő szoftver minősége tovább növelhető, ha olyan csapatokat képezünk, amelyek minden tagja PSP-t használ. Az ilyen csapatok számára viszont a szokásos együttműködési kereteket is ki kell egészíteni - ezért kidolgozták a Team Software Process (TSP) nevű módszertant.

Jelenleg a szoftverfejlesztésben, ezen belül a szoftvertesztelésben is elmozdulás tapasztalható az agilitás irányába. Érdemes megvizsgálni, hogy a "klasszikus" megközelítések vajon agilissá tehetők-e, és ha igen, hogyan.

A laboron részt vevő hallgatók feladata a PSP és TSP módszertanok, valamint az agilis szoftverfejlesztést és agilis tesztelést támogató módszertanok / elemek  konzulens által irányított megismerése, majd olyan (ingyenesen letölthető) eszközök feltérképezése, kipróbálása és rendszerbe rendezése, amelyek az agilis PSP és TSP alapú munkát támogatják. A labor eredménye egy (kezdeti) útmutató, amely a PSP és TSP módszerek agilissá tételét támogatja. 

Követelmények: angol nyelv ismerete, programozási gyakorlat (bármilyen programozási nyelvben). Előnyt jelent a CMMI modell ismerete.

Ajánlott szakirodalom:

http://www.sei.cmu.edu/tsp/
http://cmmiinstitute.com/cmmi-and-agile


Agilis szoftverfejlesztés elemei (kiemelten: agilis projektirányítás, agilis tervezés, agilis tesztelés, agilis csapat felépítése)

http://www.sei.cmu.edu/tsp/tools/index.cfm

http://www.sei.cmu.edu/tsp/tools/bok/index.cfm

http://agiletesting.com.au/

www.istqb.org/downloads/syllabi/agile-tester-extension-syllabus.html