Ipar 4.0 - elektronikus termeléstámogatási és diagnosztikai eszköz fejlesztése (FIKP)

Konzulens:
Dr. Kiss Bálint
Tárgy:
Önálló laboratórium - Szoftverfejlesztés és rendszertervezés specializáció, BSc Info.
Önálló laboratórium - Irányítórendszerek ágazat, BSc Vill.
Önálló laboratórium 1 - Intelligens beágyazott mecha. rendsz. szakir., MSc Mecha.
Önálló laboratórium 1 - Irányítórendszerek főspecializáció, MSc Vill.
Hallgatói létszám:
2
Folytatás:
Szakdolgozat / Diplomaterv
PhD
TDK dolgozat
Leírás:
Az Ipar 4.0 lehetővé teszi hálózatba kapcsolt intelligens eszközök és ezekkel támogatott eljárások bevezetését a gyártási folyamatokba. A feladat egy ilyen eszköz, valamint a támogató adatbázis és applikációs háttér létrehozása, demonstrációra alkalmas kialakítása.

A gyártásban részt vevő berednezésekhez jelenleg sok helyen csak papír alapú instrukciók állnak rendelkezésre még a legmodernebb gyártósorok mellett is. Selejt esetén a hibadiagnosztikai és hiba dokumentálási eljárások sokszor papír alapúak. Az rendelkezésre álló információk megbízhatósága és naprakész volta így kétséges, sok idő telhet el a selejt detektálása és okainak felszámolása között, továbbá a hibák megoldása során szerzett tudás nem vagy nehezen reprodukálható.

Célszerű tehát a gyártással közvetlen kapcsolatba kerülő munkatársak, technikusok és mérnökök kezébe olyan eszközöket adni, amelyek
  1. kiváltják a papír alapú eljárásokat,
  2. támogatják szakértői rendszerek alapját képező adatbáziosok feltöltését
  3. képesek olyan applikációk futtatsára, amelyek segítik a hibaokok felderítését az ún. halszálka vagy Ishikawa -diagramok interaktív lekövetésével​
​A hallgató egy demostrációs gyártási lépéshez (pl. robot összeszerelő művelet) hozza létre a fentebb leírt elveket követő alkalmazást.

Electronic Component Manufacture at Bosch