Digitális technika alapjai

Tárgykód:
Tárgyfelelős:
Pilászy György
Képzési szint:
BSc
Képzés féléve:
7
Kategória:
Szabadon választható
Leírás:


Pótzárthelyi: 2018. december 12. 9:00 QAF15. A pótzárthelyire a NEPTUN rendszerben jelentkezni kell. Csak az egyik zárthelyi pótolható/javítható. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő helyre jelentkezzen!

A dolgozatok megtekinthetők: 2018. december 14. 9:00 - 9:20 IB320.

 

Órák
Hétfő 12:15 - QAF15
Péntek 8:15 - QAF15

Számonkérések
Első zárthelyi tervezett időpontja: 2018 október 29. 12:15
Második zárthelyi tervezett időpontja: 2018 december 7. 9:00

A segédanyagok letöltéséhez be kell jelentkezni.

A tárgyhoz kapcsolódó irodalom
Dr. Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése - Egyetemi tankönyv, Tankönyvkiadó, 1984. (jegyszetszám: 55013)