Digitális technika

Tárgykód:
Tárgyfelelős:
Pilászy György
Képzési szint:
BSc
Képzés féléve:
3
Kategória:
Szakmai törzsanyag
Leírás:


Díjköteles pót-pótzárthelyi: 2018. december 12. 9:00. QAF15. 

A pót-pótzárthelyire a NEPTUN rendszerben jelentkezni kell!
A BME tanulmányi és vizsgaszabályzata 122§ (9) bekezdése alapján:
"Az összegző teljesítményértékelések második ismétlési vagy javítási lehetőségével akkor élhet a hallgató, ha a teljesítményértékelésen vagy annak első alkalommal meghirdetett pótlási, ismétlési vagy javítási lehetőségén részt vett."
A dolgozatok megtekinthetők: 2018. december 14. 9:00 - 9:20 IB320.

Órák

Hétfő 12:15 - QAF15
Péntek 8:15 - QAF15

Számonkérések
Zárthelyi tervezett időpontja: 2018 október 29. 12:15
Pótzárthelyi tervezett időpontja: 2018 december 7. 8:15

A segédanyagok letöltéséhez be kell jelentkezni.

A tárgyhoz kapcsolódó irodalom
Dr. Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése - Egyetemi tankönyv, Tankönyvkiadó, 1984. (jegyszetszám: 55013)