Digitális technika 1

Tárgykód:
Tárgyfelelős:
Vajda Ferenc
Szak:
Villamosmérnök
Képzési szint:
BSc
Képzés féléve:
1
Kategória:
Szakmai törzsanyag
Leírás:

Gyakorlatok
Kurzus Gyakorlat vezető 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
G01G03G04G05G06G07G10G12G13G14GI-1GI-2
A gyakorlati anyagok letöltéséhez be kell jelentkezni!

A tárgyhoz feltétlenül szükséges irodalom:

Dr. Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése - Egyetemi tankönyv, Tankönyvkiadó, 1984. (jegyszetszám: 55013)
Pilászy György - Horváth Tamás: Digitális technikai alapmérések, BME Viking Zrt, 2016 (jegyzetszám: VI205011)