A programozás alapjai 3

Tárgykód:
Tárgyfelelős:
Goldschmidt Balázs
Szak:
Mérnök informatikus
Képzési szint:
BSc
Képzés féléve:
3
Kategória:
Szakmai törzsanyag
Leírás:

Tárgyfelelős: Dr. Goldschmidt Balázs
Időpont: 
Előadás: hétfő 14-16, QI
Labor: kedd 8-10, kedd 10-12, csütörtök 8-10
Tárgy kódja: bmeviiiab00


Bevezető 

A tárgy alapvető célja, hogy további gyakorlatokkal mélyítse az objektumorientált problémamegoldási képességet, megismertesse a hallagtókkal a Java programozási nyelvet, megismertesse a nagymértékben osztálykönyvtárak használatára épülő programfejlesztést, ezen belül az általános megoldásokon (kollekciók, IO, stb) túl speciális problémákra (szálkezelés, XML feldolgozás, grafika és GUI) nyújtott lehetőségeket. Cél továbbá a Szoftvertechnológia c. párhuzamos tárgyban tanult UML modellek Java nyelven való megvalósításának képessége is. 

Célkitűzését a tárgy az előző félévekben megszerzett C és C++ nyelvi tudásra alapozva, a Java nyelv megismertetésével éri el. A laborok anyaga folyamatosan követi az előadások tematikáját, azok mélyebb megértését teszi lehetővé. 

Anyagok elérése

A tárgy anyagainak jelen portálon való eléréséhez eduID bejelentkezés szükséges. 

Beosztás

A beosztás a JPortán található meg. A kurzuskód az alábbi:
 • L1: kedd 8-10
 • L2: kedd 10-12
 • L3: csütörtök 8-10
A harmadik karakter a HSZK termet azonosítja, pl L1K: kedd 8-10 R.4.K terem. 
Kivétel az "S" teremkód, ami az IL407-es termet jelöli.

A laborváltás szabályai:

 • Laborváltás a második oktatási hét végéig (2018. szeptember 16-ig) lehetséges.
 • Laborváltás csak cserével, vagyis ha valaki X laborból Y-ba kíván átjelentkezni, akkor az Y laborból valakinek X-be át kell mennie. Ennek megszervezése a hallgatók feladata.
 • A váltási szándékról (mindkét hallgató esetén) a tárgyfelelőst emailben értesíteni kell. Csak az értesítés nyugtázása jelenti a váltás elfogadását.

Házi feladat 

Ütemezés, fóliák és feladatok


Hasznos oldalak


Ajánlott irodalom

 • Kövesdán Gábor: Szoftverfejlesztés Java SE platformon, Második kiadás. Magánkiadás, 2018. ISBN 978-615-00-2933-7
Jelenlét és számonkérések 
A laboratóriumi foglalkozásokon való megjelenés kötelező, az elmulasztott laborgyakorlatok nem pótolhatók. A laboratóriumi foglalkozáson a laborvezetők ellenőrzik a hallgatók felkészültségét. A félév teljesítésének feltétele, hogy a felkészültségi ellenőrzések legalább 2/3-a sikerrel záruljon. 

A félév során 3 alkalommal lehet igazolatlanul hiányozni. 4 igazolatlan hiányzás esetén a félév nem teljesítettnek minősül. Az elmaradt órák nem számítanak bele sem a hiányzásokba, sem a jelenlétekbe. 

A félév során 6 előre meghirdetett alkalommal ellenőrző dolgozatot (ZH) íratnak a laborvezetők. Az ellenőrző dolgozatokból a 4 legeredményesebb eredményének átlagát képezzük. Ha valaki 4-nél kevesebb ellenőrző dolgozatot írt, akkor a meg nem írt dolgozatok eredményét 0-nak tekintjük. 

ZH időpontok ütközése 

Előfordul, hogy keresztféléves képzés során egyes ZH időpontok ütköznek más tárgyak ZH időpontjaival, ezért felmerült a hallgatói igény a ZH más időpontban, alkalommal való megírására. Ezeket a kéréseket a tárgy létszámára tekintettel sajnos nem tudjuk teljesíteni. 

Nagy házi feladat 

Az ellenőrző dolgozatokon kívül minden hallgatónak egy nagy házi feladatot is meg kell oldania. A nagy házi feladatokat a 6. héten adjuk ki, a 13. héten a laboralkalom végéig kell beadni, és a 13. vagy 14. héten kell bemutatni. A házi feladatok pótlólagos beadására a laborvezető oktatóval egyeztetett időpontban, de legfeljebb a pótlási hét csütörtökén 12:00 óráig, különeljárási díj megfizetésével van mód, azon túl a nagy házi feladat nem pótolható. A pótlási héten már csak olyan programok és/vagy dokumentációk pótolhatók, melyek hiányosság vagy működési hiba miatt kerültek elutasításra. 

Aki a beadás határidejét elmulasztja, különeljárási díjjal a JPortára feltöltheti a 14. heti laboralkalom végéig a megoldását, amelyet a 14. heti laboralkalommal ellenőrzünk. Ezután további bemutatásra nincs mód, a pótlási héten javítást és hiánypótlást lehet leadni, szintén a JPortán. Ezeket a laborvezetők saját hatáskörükben értékelik és osztályozzák. Laboralkalmon be nem mutatott házifeladatot nem fogadunk el. 

Laborfoglalkozások menete 

A laboron a hallgatók párokat alkotnak, egy számítógépnél ketten ülnek. Saját laptop használata engedélyezett, de telepítési és karbantartási tanácsokat nem tudunk biztosítani. A laborok során a tárgy jelen honlapjára kitett feladatokat kell megoldani, ezek elkészültét a laborvezetők ellenőrzik. A labor sikeres teljesítéséhez a laborfeladatok egy előre megadott részét meg kell oldani. 

Jegyszámítás 

A félév elismerést jelentő félévközi jegy megszerzésére a következők együttes teljesülésekor van lehetőség: 

 • a 4 legjobb ellenőrző dolgozat együttes átlaga legalább 2,00, 
 • a felkészültségi ellenőrzések legalább 2/3-a sikeres volt, 
 • a nagy házi feladat a kiírás szerint elkészült, a laborvezető személyesen átvette, ellenőrizte és elfogadta a hiánytalan dokumentációt és az elkészített programot, melyet együtt ki is próbáltak, 
 • a hallgató a programozási laborgyakorlatokat rendszeresen látogatta (hiányzása nem haladja meg a TVSz szerint megengedett 30%-os mértéket, 3 laboralkalmat). 
A fenti feltételek bármelyikének nem teljesülése esetén a félévközi jegy elégtelen ill. a tárgyat a hallgató nem teljesítette. 

A félévközi jegy kiszámításának módja a következő: 
A 4 legjobb ellenőrző dolgozat pontszámának átlaga határozza meg a jegy alapját, amelynek egészre kerekítését (felfele vagy lefele) a laborvezető végzi a hallgató laborgyakorlatokon tanúsított felkészültsége, teljesítménye és aktivitása alapján. A végső jegy nem térhet el 1.0-nál nagyobb értékben az alaptól.

Pótlási rend 

Az ellenőrző dolgozatok és az elmulasztott laborgyakorlatok nem pótolhatók. 

A nagy házi feladat pótlására a laborvezető oktatóval egyeztetett időpontban a pótlási hét végéig (utolsó napon, 12:00 óráig), különeljárási díj megfizetésével van mód, azon túl a nagy házi feladat nem pótolható. A pótlási héten már csak olyan programok és/vagy dokumentációk pótolhatók, melyek hiányosság, vagy működési hiba miatt kerültek elutasításra. 

Aki a beadás határidejét elmulasztja, különeljárási díjjal a JPortára feltöltheti a 14. heti laboralkalom végéig a megoldását, amelyet a 14. heti laboralkalommal ellenőrzünk. Ezután további bemutatásra nincs mód, a pótlási héten javítást és hiánypótlást lehet leadni, szintén a JPortán. Ezeket a laborvezetők saját hatáskörükben értékelik és osztályozzák. Laboralkalmon be nem mutatott házifeladatot nem fogadunk el.