Szabályozástechnika

Tárgykód:
Tárgyfelelős:
Kiss Bálint
Szak:
Villamosmérnök
Képzési szint:
BSc
Képzés féléve:
4
Kategória:
Szakmai törzsanyag
Leírás:

Üdvözöljük a Szabályozástechnika (BMEVIIIAB05) tárgy oldalán.

A technológiai, élettani, gazdasági és környezeti folyamatok irányítása a mérnöki tevékenységek fontos, széleskörű ismereteket, absztrakciós és alkalmazói képességeket egyaránt igénylő feladatai közé tartozik. A tárgy az irányítástechnika alapjaival, szabályozási rendszerek működési elveivel, a lineáris elemekből felépített szabályozási körök analízisével, szintézisével, valamint a számítógépes támogatás nyújtotta eszközök alkalmazástechnikájával ismerteti meg a hallgatókat, miközben alapvető mérnöki szemléletformáló szerepet tölt be. A tárgy követelményeit sikeresen teljesítő hallgatók felkészültek gyakorlati analóg és digitális szabályozási körök vizsgálatára, tervezésére, speciális irányításelméleti kurzusok (optimális és robusztus irányítás, identifikáció, nemlineáris rendszerek irányítása) illetve irányítástechnikai ismeretekre épülő szakirányok (irányítórendszerek, beágyazott rendszerek, autonóm robotok és járművek) és tantárgyak felvételére, valamint a Laboratórium I-II tárgyak kapcsolódó mérési feladatainak elvégzésére.

A ZH időpontja a 2019 tavaszi félévben: április 8. (hétfő), 8-10