Objektumorientált programozás

Tárgykód:
Tárgyfelelős:
Goldschmidt Balázs
Képzési szint:
BProf
Leírás:

Tárgyfelelős: Dr. Goldschmidt Balázs
Időpont: 
Előadás: hétfő 10.15-12.00, IE007
Labor: szerda 15.15-18.00
Tárgy kódja: bmeviiiba02


Célkitűzés

A tantárgy célkitűzése az objektumorientált gondolkodásmód és az OO programozási nyelvek lehetőségeinek kihasználására való készség kialakítása, amihez a Java nyelv ad szintaktikai és szemantikai keretet.

Célkitűzését a tárgy az előző félévben megszerzett python nyelvi tudásra alapozva, a Java nyelv megismertetésével éri el. A laborok anyaga folyamatosan követi az előadások tematikáját, azok mélyebb megértését teszi lehetővé. 

Anyagok elérése

A tárgy anyagainak jelen portálon való eléréséhez eduID bejelentkezés szükséges. 

Beosztás

A laborok beosztása a JPortán található meg.

A laborváltás szabályai:

  • Laborváltás a második oktatási hét végéig (2019. február 15-ig) lehetséges.
  • Laborváltás csak cserével, vagyis ha valaki X laborból Y-ba kíván átjelentkezni, akkor az Y laborból valakinek X-be át kell mennie. Ennek megszervezése a hallgatók feladata.
  • A váltási szándékról (mindkét hallgató esetén) a tárgyfelelőst emailben értesíteni kell. Csak az értesítés nyugtázása jelenti a váltás elfogadását.
Házi feladat 
A házi feladatokkal kapcsolatos információk megtalálhatók itt

Ütemezés, fóliák és feladatok


Hasznos oldalak


Ajánlott irodalom

  • Kövesdán Gábor: Szoftverfejlesztés Java SE platformon, Második kiadás. Magánkiadás, 2018. ISBN 978-615-00-2933-7 (kedvezménnyel megvásárolható: QB224, febr. 7. csüt 10.00-16.00 és febr. 18. hétfő 12.00-16.00)


Jelenlét és számonkérések 
A laboratóriumi foglalkozásokon való megjelenés kötelező, az elmulasztott laborgyakorlatok nem pótolhatók. A laboratóriumi foglalkozáson a laborvezetők ellenőrzik a hallgatók felkészültségét. A félév teljesítésének feltétele, hogy a felkészültségi ellenőrzések legalább 2/3-a sikerrel záruljon. 

A félév során 3 alkalommal lehet igazolatlanul hiányozni. 4 igazolatlan hiányzás esetén a félév nem teljesítettnek minősül. Az elmaradt órák nem számítanak bele sem a hiányzásokba, sem a jelenlétekbe. 

A félév során 6 előre meghirdetett alkalommal ellenőrző dolgozatot (ZH) íratnak a laborvezetők. Az ellenőrző dolgozatokból a 4 legeredményesebb eredményének átlagát képezzük. Ha valaki 4-nél kevesebb ellenőrző dolgozatot írt, akkor a meg nem írt dolgozatok eredményét 0-nak tekintjük. 

Nagy házi feladat 

Az ellenőrző dolgozatokon kívül minden hallgatónak egy nagy házi feladatot is meg kell oldania. A nagy házi feladatokat a 6. héten adjuk ki, a 13. héten a laboralkalom végéig kell beadni, és a 13. vagy 14. héten kell bemutatni. A házi feladatok pótlólagos beadására a laborvezető oktatóval egyeztetett időpontban, de legfeljebb a pótlási hét csütörtökén 12:00 óráig, különeljárási díj megfizetésével van mód, azon túl a nagy házi feladat nem pótolható. A pótlási héten már csak olyan programok és/vagy dokumentációk pótolhatók, melyek apróbb hiányosság vagy a bemutatás során tapasztalt kisebb működési hiba miatt kerültek elutasításra. 

Aki a beadás határidejét elmulasztja, a JPortára feltöltheti a 14. heti laboralkalom végéig a pótmegoldását, amelyet a 14. heti laboralkalommal ellenőrzünk. Ezután további bemutatásra nincs mód, a pótlási héten javítást és hiánypótlást lehet leadni, szintén a JPortán. Ezeket a laborvezetők saját hatáskörükben értékelik és osztályozzák. Laboralkalmon be nem mutatott házifeladatot nem fogadunk el. 

Laborfoglalkozások menete 

A laborok során a tárgy jelen honlapjára kitett feladatokat kell megoldani, ezek elkészültét a laborvezetők ellenőrzik. A labor sikeres teljesítéséhez a laborfeladatok egy előre megadott részét meg kell oldani. 

Saját laptop használata engedélyezett, de telepítési és karbantartási tanácsokat nem tudunk biztosítani. 

Jegyszámítás 

A félév elismerést jelentő félévközi jegy megszerzésére a következők együttes teljesülésekor van lehetőség: 

  • a 4 legjobb ellenőrző dolgozat együttes átlaga legalább 2,00, 
  • a felkészültségi ellenőrzések legalább 2/3-a sikeres volt, 
  • a nagy házi feladat a kiírás szerint elkészült, a laborvezető személyesen átvette, ellenőrizte és elfogadta a hiánytalan dokumentációt és az elkészített programot, melyet együtt ki is próbáltak, 
  • a hallgató a programozási laborgyakorlatokat rendszeresen látogatta (hiányzása nem haladja meg a TVSz szerint megengedett 30%-os mértéket, 3 laboralkalmat). 
A fenti feltételek bármelyikének nem teljesülése esetén a félévközi jegy elégtelen ill. a tárgyat a hallgató nem teljesítette. 

A félévközi jegy kiszámításának módja a következő: 
A 4 legjobb ellenőrző dolgozat pontszámának átlaga határozza meg a jegy alapját, amelynek egészre kerekítését (felfele vagy lefele) a laborvezető végzi a hallgató laborgyakorlatokon tanúsított felkészültsége, teljesítménye és aktivitása alapján. A végső jegy nem térhet el 1.0-nál nagyobb értékben az alaptól.

Pótlási rend 

Az ellenőrző dolgozatok és az elmulasztott laborgyakorlatok nem pótolhatók. 

A nagy házi feladat pótlására a laborvezető oktatóval egyeztetett időpontban a pótlási hét végéig (utolsó napon, 12:00 óráig), különeljárási díj megfizetésével van mód, azon túl a nagy házi feladat nem pótolható. A pótlási héten már csak olyan programok és/vagy dokumentációk pótolhatók, melyek apróbb hiányosság vagy a bemutatás során tapasztalt kisebb működési hiba miatt kerültek elutasításra. 

Aki a beadás határidejét elmulasztja, a JPortára feltöltheti a 14. heti laboralkalom végéig a pótló megoldását, amelyet a 14. heti laboralkalommal ellenőrzünk. Ezután további bemutatásra nincs mód, a pótlási héten csak javítást és hiánypótlást lehet leadni, szintén a JPortán. Ezeket a laborvezetők saját hatáskörükben értékelik és osztályozzák. Laboralkalmon be nem mutatott házifeladatot nem fogadunk el.