Műszaki és biológiai rendszerek elmélete

Tárgykód:
Tárgyfelelős:
Benyó Balázs
Szak:
Egészségügyi mérnök
Képzési szint:
MSc
Képzés féléve:
1
Kategória:
Szakmai törzsanyag
Leírás:

Tárgy célja:

 

A tantárgy célkitűzése, hogy rendszerszemléletű ismeretanyagot adjon a hallgatóknak az élettani folyamatok méréses meghatározásához. Bemutatja a diagnosztikai és kísérleti vizsgálatok tervezésének és kiértékelésének elméleti módszereit és azok számítógépes realizációját. A szakmai törzsanyagban szereplő ismeretkörök elősegítik a későbbi doktori (PhD) képzésben való részvételt. A doktori képzésre készülők lehetőséget kapnak kutatási projektekbe való bekapcsolódásra.

 

Link a tantárgy hivatalos adatlapjára.

Link a tárgyhoz készült ajánlott jegyzetre.