Folyamatszabályozás

Tárgykód:
Tárgyfelelős:
Benyó Zoltán
Szak:
Egészségügyi mérnök
Képzési szint:
MSc
Képzés féléve:
1
Kategória:
Alaptárgy
Leírás:


A tantárgy célkitűzése:

Szabályozástechnikai és irányításelméleti fogalmak megismertetése és ezek alkalmazásának bemutatása. Irányításelméleti módszerek alkalmazásának demonstrálása orvosdiagnosztikai és -terápiás feladatok megoldására, élettani folyamatok elemzésére. Rendszerek alapvető szabályozási folyamatainak kvantitatív leírása és vizsgálata. Irányításelméleti identifikációs, modellezési és szimulációs módszerek és programcsomagok megismerése. A szakmai törzsanyagban szereplő ismeretkörök elősegítik a későbbi doktori (PhD) képzésben való részvételt. A doktori képzésre készülők lehetőséget kapnak kutatási projektekbe való bekapcsolódásra. 
 
Légzéskeringés
       A térdreflex működése
          Vércukorszint szabályozása
Légzés szabályozása