Felhő alapú rendszerek

Tárgykód:
Tárgyfelelős:
Szeberényi Imre
Szak:
Mérnök informatikus
Képzési szint:
MSc
Képzés féléve:
1
Kategória:
Mellékspecializáció
Leírás:

A tantárgy a korszerű számítási felhők alapismereteire, megoldásaira és alkalmazásaira koncentrál. Az alapfogalmak tisztázásán túl bemutatja a jellemző telepítési és szolgáltatási modelleket, minőségi és biztonsági kritériumokat. A tárgy hallgatói megismerik a gyakorlatban alkalmazott virtualizációs technikákat és azokat az elterjedt szoftver megoldásokat, protokollokat, szabványokat és interfészeket, amelyek a korszerű felhő alapú szolgáltatások kialakításához a gyakorlatban felhasználhatók. Megismerkednek továbbá a felhő alapú informatikai rendszerek tervezésének, fejlesztésének, üzemeltetésének, és minőségellenőrzésének módszereivel és eszközeivel. Átfogó ismereteket kapnak a szoftverminőséggel kapcsolatos leggyakrabban alkalmazott megközelítésekről, modellekről, szabványokról. Megismerik a szoftver termék és a terméket előállító folyamat jellemzőit és ezeket a felhő alapú rendszerek sajátosságait figyelembe véve értelmezni tudják. Megértik az ISO 9001, CMMI, SPICE szerkezete és auditálása közötti hasonlóságokat és különbségeket, képesek lesznek több szoftverminőségi modellt is integráltan alkalmazni.