Orvosi informatika

Az Orvosi informatika csoport a BME IIT-n belül a mérnöki és orvosi tudományokhoz kapcsolódó tárgyak oktatását vállalja fel és aktívan részt vesz a mindkét tudományterülethez kapcsolódó kutatási és kutatásfejlesztési projektekben.

A csoport tevékenysége 

A csoport célja magas színvonalú interdiszciplináris elméleti és gyakorlati kutatások folyatatása, valamint alkalmazási lehetőségek keresése és kialakítása, amelyek mérnöki, ill. orvosbiológiai tudományokra egyaránt építenek. Az orvosi informatika eredményei rendkívül széles területén alkalmazhatók. A csoport e sokrétű igényeket kielégítő témákkal foglalkozik a BSc és az MSc képzésben résztvevő hallgatók bevonásával.

Az Orvosi Informatika csoport az alábbi szakterületekhez kapcsolódó tevékenységeket, kutatásokat folytat:

  • Élettani folyamatok szabályozása és rendszerelmélete. Számítógépes modellezés és szimuláció. Egészségügyi orvosi informatika.
  • Orvosbiológiai berendezések, műszerek tervezése, gyártása, telepítése és üzemeltetése. Életfolyamatok méréses meghatározása, orvosbiológiai jelek számítógépes analízise, biometria.
  • Baleseti, ortopédiai, rehabilitációs és sport tevékenységek biomérnöki vizsgálata. Fejlesztési trendek kidolgozása. Gyógyászati segédanyagok és eszközök (protézisek, beültethető eszközök) tervezése, gyártása és forgalmazása.
  • Orvosbiológiai kutatások műszeres és méréstechnikai hátterének biztosítása, kísérlet-tervezés. Rutin laboratóriumi nagyműszeres technikák, automata analizátorok és robotok fejlesztése, üzemeltetése.

A Csoport hagyományosan jó kapcsolatot tart fenn mind az orvosi, mind a mérnöki szakma jeles képviselőivel, kiváló központjaival. Együttműködünk kórházakkal, cégekkel és más egyetemekkel, kutatóintézetekkel. Nyitottak vagyunk érdeklődő hallgatók és partnerek felé egyaránt. Kutatási eredményeink elismeréseként csoportunk tagjai: Benyó Balázs, Szlávecz Ákos és Hesz Gábor 2016-ban a Pro Progressio Alapítvány Innovációs díját nyerték el.

Egészségügyi mérnökképzés múltja Magyarországon

Kutatási területek

  • Élettani folyamatok modellezése és szimulációja
  • Érintés nélküli és mobil technológiák
  • Orvosi képalkotás

Publikációk

Néhány válogatott publikáció

A publikációk teljes listája elérhető a csoport munkatársainak weboldalán.

English body: 


The Biomedical engineering group is responsible for the education of number of engineering and biomedical subjects, as well as actively participates in interdisciplinary research projects.

"If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it?"
                                                             /Albert Einstein/                                                                                          


Research fields

  • Modeling and control of physiological systems
  • Medical Imaging
  • Contactless and mobile technologies

Selected publications

Detailed list of publications can be found on the members page.