Vizuális informatika

msc.png info.png pdf.png ppt.png

A Vizuális informatika specializáció hallgatói grafikus információt feldolgozó és előállító rendszerek fejlesztésére szakosodnak. Ezek mért ipari és orvosi adatok, vagy tervezői szándék alapján valós tárgyak és virtuális világok modellezését, szerkesztését, elemzését és megjelenítését teszik lehetővé.

 

Fontosabb tématerületek


Orvosi képalkotó eszközök

A Röntgen, az MRI, CT, és PET készülékek méréseiből 2D vagy gyakran Gbyte-os 3D képi adatokat rekonstruálhatunk. Ezek diagnosztikát segítő feldolgozása és vizualizációja is kemény feladat. Hogy segítsük leghatékonyabban az orvost, a lehető legrövidebb és legkisebb sugárdózisú méréssel?

Vizinfo1

Számítógépes játékok és filmes grafika

Az animációs filmek gyártóinak mindig szüksége van művészi koncepcióik megvalósítását segítő vagy valósághű látványt és mozgást biztosító új szimulációs eszközökre. Ha ezek valós időben is futnak, játékokban is bevethetők. Ezek mobilon és weben is futhatnak, a platformok egyedi képességeit is kihasználva.

Vizinfo2

Számítógépes tervezés és alakzatrekonstrukció

Igen sok alkalmazás alapja egy 3D-s geometriai modell, amelynek funkciója van, esztétikus, legyártható és minősége ellenőrizhető. Ilyen modellek tervezéséhez, és mért adatokból történő rekonstrukciójához számos izgalmas új technika áll rendelkezésre, legyen szó összetett autóipari alkatrészekről, protézisekről, illetve különböző művészi alkotásokról.

Vizinfo1

GPGPU, mobil, kiterjesztett valóság

Ha egy feladat nagy számításigényű, és van lehetőség párhuzamosításra, ott a GPU bevethető: tőzsdei kereskedés, fizikai szimuláció, videókódolás, molekula-dokkolás, kódtörés, orvosi képfeldolgozás, digitális holográfia, Litecoin bányászat. A mobileszközök számítási képességei VR és AR megoldásokat tesznek lehetővé.

Vizinfo4

Tárgyak


Vizualizációs és képszintézis (IIT, 1. félév)

A tárgy a 3D virtuális világok, mért és absztrakt adatok fizikai alapú és illusztratív képszintézisének módszereit tárgyalja. A tárgy hallgatói képessé válnak a hagyományos inkrementális képalkotáson túlmutató vizualizációs feladatok megoldásainak mérnöki tervezésére, valamint hátteret szereznek a területen végzett tudományos kutatómunkához, illetve ipari innovációhoz. A tárgyalt témák ismerete elengedhetetlen az animációs iparban használt produkciós eszközök fejlesztéséhez, a mérnöki, orvosi, valamint tudományos vizualizációhoz.

3D számítógépes geometria és alakzatrekontrukció (IIT, 1. félév)

A tárgy háromdimenziós pontfelhők, poligonhálók, görbék és felületek, valamint szilárd testek számítógépes reprezentációjával, legfontosabb algoritmusaival és ezek alkalmazásával foglalkozik. Az elméleti alapok mellett, a tudásanyag jól hasznosítható 3D-s számítógépes szoftver rendszerek fejlesztése és integrálása során, az alábbi területeken: számítógéppel segített tervezés, műszaki informatika, digitális alakzat rekonstrukció, virtuális valóság létrehozása.

Multiplatform szoftverfejlesztés (AUT, 1. félév)

A hallgatók megismerkednek a modern C++ nyelv és a HTML5/JavaScript alapú technológiák felhasználásával a cross-platform alkalmazásfejlesztés során. Bemutatásra kerülnek a C++ 11 újdonságainak gyakorlati előnyei, a felhasználói felület megvalósításának módszerei és a különböző platformokkal való alacsonyszintű együttműködés technikái.

Orvosi képdiagnosztika (MIT, 2. félév)

Az orvosi diagnosztika egyre nagyobb mértékben alkalmaz képalkotó eljárásokkal dolgozó eszközöket. Ide tartoznak a klasszikus kétdimenziós (2D) képeket eredményező rendszerek (Röntgen berendezések mellkasröntgen, mammográfia, stb), az újabban megjelent 2,5D rendszerek (mellkas- és mammo-tomo­szintézis rendszerek), illetve a 3D képalkotó és diagnosztikai rendszerek (számítógépes tomográf (CT) rendszerek, MRI (mágneses rezonanciás) rendszerek, PET-CT, az octreoscan, stb).

Kiterjesztett valóság és gépi látás mobil eszközökön (IIT, 2. félév)

A tantárgy célja, hogy bevezesse a hallgatót a mobil kiterjesztettvalóság-rendszerek használatába, eszközkészletébe és lehetőségeibe. A hallgató megismerkedik a csökkentett erőforrásokat igénylő szenzor- és videojel-feldolgozás megoldásaival is. A félév folyamán a hallgató gyakorlati módszereket is elsajátít kiterjesztettvalóság-rendszerek létrehozásához.

Játékfejlesztés laboratórium (IIT, 2. félév)

A tárgy célja, hogy a hallgató legyen képes akár önállóan egy játékmotor, illetve erre épülő játék összeállítására, illetve ismerje ezek felépítését és működését, hogy programozóként tudjon dolgozni velük. Ismerje meg a megjelenítés, animáció és vezérlés módszereit. Legyen képes a grafikus kártyákon, illetve konzol környezetben a mai játékokban jellemző látványhatások megvalósítására, ilyen területen fejlesztői és kutatói feladatok megoldására. A laboratórium keretein belül betekintést nyerünk a Unity motor használatába is.

GPU programozás és párhuzamos rendszerek laboratórium (IIT, 3. félév)

A tárgy célja Modern OpenGL/GLSL és a CUDA környezet alkalmazásának megtanítása a vizuális informatikához kapcsolódó gyakorlati problémákon keresztül.

Önlab témák