Robotrendszerek

bsc.png bsc.png bsc.png

A robotok összetett mechatronikai rendszerek, speciális irányítástechnikai, pályatervezési és szoftvertechnikai megoldásokkal. A területen zajló intenzív innováció és a magyarországi fejlesztési kapacitások szakemberigénye indokolja, hogy a velük kapcsolatos ismereteket az autonóm viselkedést biztosító funkciók fejlesztéséhez kapcsolódóan egy külön mellékspecializációban kínáljuk fel. Tárgyaink foglalkoznak robotkarok és mobilis robotok modellezési és irányítási kérdéseivel, pályatervezési és navigációs módszerekkel, valamint több intelligens robotból felépített multiágensű rendszerek irányításával.

Fontosabb tématerületek


Ipari robotkarok új generációja

Korábban a gyárakban dolgozó ipari robotokat védőrácsok vették körül, a robotok és emberek nem oszthatták meg munkaterüket egymással. A robotok új generációja nem igényel bonyolult programozást a betanításhoz, és képes érzékelni a környezetében található akadályokat és az ütközést, továbbá megfelelő navigációval elkerülni azokat. Ehhez precíz irányításra van szükség, amelyhez a robotok mozgását leíró dinamikus modellek pontos ismeretére van szükség.

Vizinfo1

Intelligens mobilis robotok

A mobilis robotok felhasználási területe folyamatosan bővül. Például alkalmazhatók veszélyes környezetekben felderítési célra, gyártósorok mellett anyagszállításra vagy a háztartásokban takarításra. Az autonóm működésük biztosítása érdekében információval kell rendelkezniük a környezetükről. Ez akár térkép formájában állhat a rendelkezésre, vagy saját szenzoraikkal érzékelhetik. Ezen információk alapján különböző módszerekkel meg lehet határozni a robotok biztonságos, ütközésmentes mozgatási lehetőségeit.

Vizinfo1

Együttműködő és konkuráló robotcsapatok

Saját intelligens viselkedésen túlmenően a robot ágensekből álló együttesek csapatszintű intelligenciát is támogathatnak a feladatok és/vagy a viselkedési minták hierarchikus elosztásával, azok dinamikus és az aktuális szituációhoz illeszkedő változtatásával. A csapatszintű stratégia implementálása ráadásul függ a rendelkezésre álló kommunikációs csatornák konfigurációjától is.

Vizinfo1

Tárgyak


Robotkarok és mobilis robotok (1. félév)

A tárgy a robotok két fő csoportjának, az ipari robotkaroknak és a mobilis robotoknak az irányításához és autonóm funkcióinak fejlesztéséhez szükséges ismeretek elsajátítását teszi lehetővé. A bemutatott módszerek alkalmasak a robotok modelljeinek felállítására, a robotok referencia mozgásának számítására, és a mozgás pontos követését biztosító szabályozók tervezésére. Ahhoz, hogy egy ember nélküli robot eljusson a kívánt helyre, ismernie kell a helyzetét. A tantárgy a korszerű érzékelők (pl. gyorsulásmérők) működését, jelfeldolgozási kérdéseit, a szenzorfúzió lehetőségeit is ismerteti.

Multiágensű robotrendszerek irányítása (2. félév)

Az intelligens robotok egyre inkább önálló döntéseket is hozhatnak. Fel kell készülniük az egymással való együttműködésre, a közöttük fellépő esetleges konfliktushelyzetekre és a környezeti hatásokra, melyek kezelése során már nem hagyatkozhatnak emberi beavatkozásra. A tantárgy az autonóm, intelligens rendszerek fenti esetekben használható kooperatív irányításának alapjait mutatja be.

Robotrendszerek laboratórium (3. félév)

A labor 10 mérése lehetőséget ad az előadásokon elhangzottak gyakorlati kipróbálására. A tematikában többek között robotirányítás, navigációs jelfeldolgozás, illetve multiágensű rendszerek irányítása is szerepel.

Önlab témák

 

Oktatók