Project laboratory topics

Titlesort descending Supervisor name
Biztonságkritikus PLC fejlesztése – alkalmazásprogramok készítése Markovits Tibor Gergely
Biztonságkritikus PLC fejlesztése – ARM Cortex-en futó operációs rendszer fejlesztése Markovits Tibor Gergely
Biztonságkritikus PLC fejlesztése – ARM Cortex-M processzor implementálása FPGA-ban Markovits Tibor Gergely
Biztonságkritikus PLC fejlesztése – DevOps feladatok Markovits Tibor Gergely
Biztonságkritikus PLC fejlesztése – hardver kártyák tervezése és implementálása Markovits Tibor Gergely
Neurális háló architektúrák radar alapú vezetéstámogató rendszerekhez Dr. Harmati István
"A gépház üzeni" HTML5/Angular2 alapokon Dr. Goldschmidt Balázs
"AI Driver" -- End-to-End Driver Activity Prediction (Continental) Dr. Harmati István
"Dinamikus felület" kialakítása Android környezetben Dr. Goldschmidt Balázs
"Dinamikus menü" fejlesztése webes környezetben Dr. Goldschmidt Balázs
1:5 méretarányú 4-kerék meghajtású elektromos járműmodell moduláris, rugalmasan bővíthető irányítási rendszerének kialakítása autonóm járműirányítási kísérletek megvalósítása céljára Dr. Harmati István
2D és 3D távolságmezők számítása ponthalmazoktól Vaitkus Márton
3D animáció az anyagpontok módszerével (material point method) Vaitkus Márton
3D fényvisszaverődés optimalizációja inverz rendereléssel Vaitkus Márton
3D geometria feldolgozása neurális hálókkal Vaitkus Márton
3D geometria rekonstrukciója neurális hálókkal Vaitkus Márton
3D geometriai modellek metamorfózisa Dr. Csébfalvi Balázs
3D geometriai modellezés sima sokaságokkal Vaitkus Márton
3D grafikus motor fejlesztése Vulkan alapokon Fridvalszky András Máté
3D háromszöghálók egyszerűsítése (LoD) Vaitkus Márton
3D karakterek modellezése egyszerűsített fizikai alapon Vaitkus Márton
3D nyomtatás - érdekes elméleti és gyakorlati problémák Dr. Várady Tamás László
3D orvosi adatok (CT/MRI) GPU-alapú vizualizációja Dr. Csébfalvi Balázs
3D pontfelhők lokális rekonstrukciója Vaitkus Márton
3D scene reconstruction (Continental) Dr. Szemenyei Márton
3D subdivision felületek fejlesztése (neurális hálók) Vaitkus Márton
3D subdivision felületek fejlesztése (polár) Vaitkus Márton
3D térfogati hálógenerálás Vaitkus Márton
A Blockchain technológia alkalmazása Dr. Goldschmidt Balázs
A C# Roslyn fordító általánosítása Dr. Simon Balázs
A CIRCLE felhő kihasználtsági paramétereinek fejlesztése Dr. Szeberényi Imre
A CMMI új generációja Dr. Balla Katalin
A CrowdMapping architektúra felhő alapú adatbázis-menedzsmentje Szántó Mátyás
A GPS megkerülése: alternatív lokalizációs alkalmazás Androidra Dr. Goldschmidt Balázs
A kódminőség vizsgálata gépi tanulás alkamazásával (mesterséges intelligenciával) Dr. Goldschmidt Balázs
A megújult ISO szabványok és a hazai informatikai terméktanúsítás Dr. Balla Katalin
A szabványok szemlélete és a bevált mérnöki gyakorlat összekötése: a kockázatelemzés lépései (Gamma digital) Dr. Kiss Bálint
A tesztelési folyamatok fejlesztése TMMI / TPI Next modell alkalmazásával Dr. Balla Katalin
Adagyűjtési és jelfeldolgozási feladatok Eötvös-inga kísérletekhez (Wigner Fizikai Kutatóintézet & BME Általános- Felsőgeodézia Tanszék) Dr. Kiss Bálint
Adaptív oszlopnyomaték kormányrásegítő szabályozó fejlesztése és vizsgálata (Thyssenkrupp) Dr. Kiss Bálint
Adatbázis-struktúra automatikus generálása követelményekből dialíziskészülék szoftveréhez Dr. Goldschmidt Balázs
Adatfeldolgozó keretrendszer megismerése és fejlesztési lehetőségek keresése Dr. Goldschmidt Balázs
Adatgyűjtő és adatmegjelenítő megoldások energiatermelő és fogyasztó rendszerhez Dr. Kiss Bálint
Agy-gép interfészek fejlesztése tanuló algoritmusok alkalmazásával Dr. Harmati István
Algoritmikus végrehajtási stratégiák vizsgálata elektronikus kereskedési platformokon Dr. Goldschmidt Balázs
Algoritmikus végrehajtási stratégiák vizsgálata elektronikus kereskedési platformokon Dr. Goldschmidt Balázs
Általános topológiájú B-spline felületek Dr. Várady Tamás László
Anatómiai paraméterek meghatározása geometriai modellezés gegítségével Dr. Benyó Balázs István
Anchorless object detection with limited hardware resources Dr. Harmati István
Android moduláris fejlesztőkörnyezet Dr. Goldschmidt Balázs
Angol nyelvet értő mesterséges intelligencia fejlesztése Python nyelven Dr. Goldschmidt Balázs
Animáció és szabályozás diszkrét mechanikai módszerekkel Vaitkus Márton
API fejlesztése a Circle felhőhöz Dr. Szeberényi Imre
AR szemüvegek cm pontos elmozdulás meghatározása Dr. Vajda Ferenc
Autodetect network capabilities for stable robot control (KUKA Robotics) Dr. Kiss Bálint
Automata magasraktár és kiszolgáló szállítópálya tervezésének előkészítő fázisai (Gamma digital) Dr. Kiss Bálint
Automata mérések fejlesztése EMC mérőkamra számára Kovács Gábor
Automatizált, okos italkiszolgáló rendszer fejlesztése Fördős Gergely András
Autonóm BB-8 Droid Fejlesztése Dr. Szemenyei Márton
Autonóm földi járművek kooperatív irányítása a forgalmi környezet figyelmebe vételével Dr. Harmati István
Autonóm jármű fejlesztése Dr. Szemenyei Márton
Autonóm járművek trajektóriakövető szabályozása Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese
Autonóm mobilis robotok mozgástervezése dinamikus környezetben Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese
Autonóm platform fejlesztése Dr. Kiss Bálint
Autonóm robotok kooperatív irányítása stratégiai célok megvalósításához Dr. Harmati István
AUTOSAR adaptációja az A-Spice fejlesztési folyamatába Dr. Harmati István
Az Automotive SPICE alkalmazása tesztelési folyamatokra Dr. Balla Katalin
Backend fejlesztés .NET nyelven titkosított fájlszinkronizációs alkalmazáshoz Dr. Goldschmidt Balázs
Bluetooth alapú helymeghatározás Fördős Gergely András
Böngészőben játszható játékok fejlesztése WebGL-lel Dr. Szécsi László
CIRCLE felhő komponenseinek monitorozása Dr. Szeberényi Imre
CIRCLE rendszer bővítése elosztott fájlrendszerrel Dr. Szeberényi Imre
Cloud-init megvalósítása a CIRCLE felhőben Dr. Szeberényi Imre
Compare attention functions for vision transformer implementations (Continental) Dr. Szemenyei Márton
Control strategies for multiagent system coordination Dr. Harmati István
Creation of Dashboard for Data Stage Jobs for IBM Data Warehouse Dr. Balla Katalin
Cross-platform mobil alkalmazás fejlesztése zárak kezelésére Dr. Benyó Balázs István
Csapatmunka támogatása a Circle felhőben Dr. Szeberényi Imre
Csoportmunkát támogató alkalmazás fejlesztése Dr. Goldschmidt Balázs
Daruk irányítása Dr. Kiss Bálint
Deep Learning alapú Computer Vision rendszer találatainak térbeli leképezése és követése (Asura Technologies) Dr. Kiss Bálint
Deep learning alapú mélységkép-generálási eljárások vizsgálata Szántó Mátyás
Deep learning alapú optical flow becslési módszerek vizsgálata Szántó Mátyás
Deep learning integrációs lehetőségeinek vizsgálata SLAM eljárásokban Szántó Mátyás
Demo és laboratóriumi mérési feladatok fejlesztése mesterséges intelligencia és multiágensű robotrendszer témakörben Dr. Harmati István
Detection performance comparison for bounding box and keypoint based object representations (Continental) Dr. Szemenyei Márton
Development of Lidar-based navigation functions Dr. Kiss Bálint
Dietetikai mobil alkalmazás és keretrendszer fejlesztése Fördős Gergely András
Differenciálegyenletek megoldása Monte Carlo módszerrel Vaitkus Márton
Differenciálható és neurális fizikai szimuláció Vaitkus Márton
Differenciális képszintézis Dr. Szirmay-Kalos László
DigiFit - Minijáték fejlesztése Unity engineben Dr. Szécsi László
Dinamikus tetraéderhálóépítés a GPU-n (CUDA) Dr. Szécsi László
Docker konténerek használata a BME szupergépén Dr. Szeberényi Imre
Efficient nonlinear model predictive control for autonomous vehicles based on Koopman operator approximation (A Koopman operátor közelítésén alapuló hatékony nemlineáris modell prediktív irányítás autonóm járművekre ) Dr. Harmati István
Egészséges és sérült gerinc csigolyák elemzésére alkalmas módszerek és környezet kidolgozása Dr. Benyó Balázs István
Egyszerű (MMO)RPG játék játszása Deep Learning alapú mesterséges intelligencia segítségével Dr. Szemenyei Márton
Elektromos hajtású önvezető autó irányítási feladatai Dr. Harmati István
Elektromos szervokormány on-line súrlódásbecslő algoritmus fejlesztése (Thyssenkrupp) Dr. Kiss Bálint
Elektronika teszter fejlesztése Fördős Gergely András
Elektronikus szervokormány stabilizáló szabályozójának tervezése (Thyssenkrupp) Dr. Kiss Bálint
Elosztott kriptográfiai alkalmazás fejlesztése Android platformon Dr. Goldschmidt Balázs
Elosztott logikájú vasúti biztosítóberendezések vizsgálata Markovits Tibor Gergely
Elosztott szoftverrendszerek (SOA) programozása, modellezése (Java, .NET) Dr. Simon Balázs
Elosztott vizuális és inerciális szenzor alapú SLAM tesztelése mobil platformon (SZTAKI) Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese
Evaluate real-time multi-object tracking for autonomous driving use-cases (Continental) Dr. Szemenyei Márton
Examination of the Daum-Huang Filter Algorithm/Daum-Huang szűrő algoritmus vizsgálata Dr. Harmati István
Felhasználóélmény javítása a Circle felhő Linux kliensében Dr. Szeberényi Imre
Felhasználói felület fejlesztése OpnenStack rendszerhez Dr. Szeberényi Imre
Felhasználói szintű hálózatok létrehozása a CIRCLE rendszerben Dr. Szeberényi Imre
Felhőmenedzser rendszer tervezése és fejlesztése Dr. Szeberényi Imre
Felügyelt tanulás nélküli arcfelismerés nem kontrollált környezetben Dr. Vajda Ferenc
Felületek illesztése keresztmetszeti kontúrokra Dr. Csébfalvi Balázs
Felületek illesztése térbeli ponthalmazra Dr. Salvi Péter
Felületi mennyiségek számítása 3D implicit felületeken automatikus differenciálással Sipos Ágoston
Felületparaméterezés expresszív megjelenítéshez Dr. Szécsi László
Fényt szóró közeg modellezése Vulkan API-t használó megjelenítőmotorban Dr. Szécsi László
Fizikai alapú árnyalás valós időben Fridvalszky András Máté
Fizikai szimuláció geometriai módszerekkel Vaitkus Márton
Fizikai szimuláció kényszerekkel Dr. Szécsi László
Flutter alapú közösségi alkalmazás fejlesztése Dr. Goldschmidt Balázs
Foglaltságot jelző digitális rendszer fejlesztése Dr. Harmati István
Folyadék-szimulációs technikák Fridvalszky András Máté
Folyamatvezérelt önkiszolgáló portál létrehozása DevOps alapú fejlesztéshez Dr. Szeberényi Imre
Fordítóprogramok készítése Dr. Simon Balázs
Fotorealisztikus képszintézis Dr. Szirmay-Kalos László
Frontend fejlesztés Angular 7 keretrendszerrel titkosított fájlszinkronizációs alkalmazáshoz Dr. Goldschmidt Balázs
Gas Supply Security in Europe Dr. Goldschmidt Balázs
Generali-Providencia Biztosító Zrt.: Dokumentumgenerátor fejlesztése Dr. Balla Katalin
Generali-Providencia Biztosító Zrt.: Tesztadat Portál fejlesztése Dr. Balla Katalin
Geometric Distortion Correction on Images Through classical methods and Deep Learning (Continental) Dr. Szemenyei Márton
Gépbiztonsági koncepció kialakításának elvei, kivitelezésének gyakorlata és az ellenőrzés módjai (Gamma digital) Dr. Kiss Bálint
Gépi tanuló módszerek alkalmazása fizikai szimulációs környezetekben Tóth Márton József
Gépjármű fizikai szimulációja Dr. Szécsi László
Globális illumináció a GPU-n Dr. Szécsi László
Globális illumináció DirectX 12 segítségével Dr. Szécsi László
GLSL2JS, WebGL shader debugging Dr. Szécsi László
GPGPU-k használata virtualizált környezetben Dr. Szeberényi Imre
GPU-alapú vizuális mintagenerátor fejlesztése vakság gyógyítását célzó retinakísérletekhez Dr. Szécsi László
GUI tesztelő rendszerek, "Coded UI" tesztelési paradigma Dr. Goldschmidt Balázs
GUI tesztelő rendszerek, "Coded UI" tesztelési paradigma Dr. Goldschmidt Balázs
Gyógyszeripari gyártási folyamat támogatása gépi látással Dr. Harmati István
Hajszimuláció Dr. Szécsi László
Hálózati kommunikáció számítógépes játékokhoz Dr. Szécsi László
Hálózati többjátékos mód számítógépes játékokhoz Dr. Magdics Milán
Három fázisú motor biztonság kritikus vezérlése Dr. Pilászy György
Háromszöghálók kifeszítése 3D-s görbehurkokra Dr. Várady Tamás László
Hibadetektálás diszkrét eseményű rendszerekben Kovács Gábor
Hibaterjedés vizsgálata kormányrásegítő rendszerben (Thyssenkrupp) Dr. Kiss Bálint
HPC klaszterben alkamazott ütemezők vizsgálata Dr. Szeberényi Imre
Hulladékkezelő technológia irányítórendszerének korszerűsítése Kovács Gábor
Időjárás előrejelzés mély tanulási technikákkal Dr. Harmati István
Implicit felületek 3D nyomtatása Sipos Ágoston
Implicit felületek sokszögesítése Dr. Salvi Péter
Import/export a Circle felhőben Dr. Szeberényi Imre
Innovatív robotirányítási módszerek – Azure Kinect & ROS (KUKA) Dr. Kiss Bálint
Intelligens IoT peremhálózat kiépítése felhő alapokon Dr. Benyó Balázs István
Intelligens Látás Deep Learning Segítségével Dr. Szemenyei Márton
Intelligens, PLC alapú vezérlés megvalósítása fichertechnik gyártórendszer maketthez Dr. Kiss Bálint
Ipar 4.0 - elektronikus termeléstámogatási és diagnosztikai eszköz fejlesztése (FIKP) Dr. Kiss Bálint
Ipari automatizálási feladatok célgépek építésénél (Controlpont) Dr. Kiss Bálint
Ipari automatizált rendszerek hardver oldali tervezése (Gammadigital) Dr. Kiss Bálint
Irányítási algoritmusok intelligens közlekedési rendszerekben Dr. Harmati István
Irányítástechnikai eszközmeghajtók fejlesztése fizikai kísérleti rendszerekhez (evopro group) Dr. Benyó Balázs István
Irányítástechnikai szoftver alkalmazás-specifikus minőségbiztosítása (evopro group) Dr. Benyó Balázs István
Irányítástechnikai szoftverrendszerek interoperabilitása (Evosoft) Dr. Kiss Bálint
Iratbeadó automata fejlesztése Dr. Kiss Bálint
Jármű ABS rendszerének modellezése és irányítása Dr. Harmati István
Járműfedélzeti adatgyűjtő rendszer fejlesztése Dr. Benyó Balázs István
Járműmodel identifikáció kidolgozása zárt hurkú mérésekre (Thyssenkrupp) Dr. Kiss Bálint
Játékfejlesztés technológiák Dr. Magdics Milán
Játékfejlesztés Unity motorral Burkus Viktória
Játékfejlesztés Unity motorral Kárpáti Attila Ádám
Játékfejlesztés Unreal Engine motorral Dr. Szécsi László
Játékfejlesztés Unreal Engine motorral Kárpáti Attila Ádám
Játékfejlesztés Unreal Engine motorral Burkus Viktória
Játékfejlesztés Unreal Engine motorral Fridvalszky András Máté
Java alkalmazások weben át történő egyszerű adminisztrálása Dr. Goldschmidt Balázs
Jogosultságkezelés és biztonsági kérdések többplatformos alkalmazások esetén Dr. Goldschmidt Balázs
JPorta rendszer funkcionális bővítése, fejlesztése Dr. Szeberényi Imre
Kalandjáték fejlesztése Unity környezetben Tóth Márton József
Képfeldolgozás gradiens térben Dr. Magdics Milán
Képfeldolgozó módszerek alkalmazása az orvosi gyakorlatban Dr. Benyó Balázs István
Képi adatokon alapuló biztonságos navigáció GPS kiesés vagy eltérítés esetén Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese
Képtérbeli felületlistákat használó algoritmusok Dr. Szécsi László
Kiterjesztett valóság alkalmazások Unity környezetben Burkus Viktória
Kiterjesztett valóság ARCore használatával Dr. Szécsi László
Klímakamra hőmérséklet szabályozása Dr. Harmati István
Kódgenerátorok készítése Dr. Simon Balázs
Kódújrahasznosítás n-rétegű architektúra webes rétegében Dr. Goldschmidt Balázs
Komplex konfigurációk kezelése és telepítése Setty/SaltStack alapon Dr. Szeberényi Imre
Komponens alapú fejlesztés támogatása Eclipse környezetben Dr. Goldschmidt Balázs
Konténer technológia klaszter környzetben Dr. Szeberényi Imre
Kontrollvázak építése 3D-s geometriai deformációkhoz Dr. Várady Tamás László
Korszerű irányítási algoritmusok vizsgálata és implementálása Dr. Kiss Bálint
Kvadkopterek adaptív irányítása megerősítő tanulással/Adaptive control of quadcopters by reinforcement learning Dr. Harmati István
Kvadrokopterek repülési dinamikájának automatizált tanulása (SZTAKI) Dr. Kiss Bálint
Lágytest szimuláció és megjelenítés Kárpáti Attila Ádám
Learning based epidemic modeling (Járványmodellezés gépi tanulással) Dr. Harmati István
Learning based modeling and control of autonomous vehicles (Autonóm járművek tanulás alapú modellezése és irányítása) Dr. Harmati István
Learning based motion planning for robotic arms (Tanulás alapú mozgástervezés robotkarokhoz) Dr. Harmati István
Légieszköz fedélzeti szenzor fúziós algoritmusok kalibrációja, sodródás detektálása és javítása Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese
Légiforgalom irányítása konfliktushelyzetek feloldására Dr. Harmati István
Lekerekítő felületek a számítógéppel segített geometriai tervezésben Dr. Várady Tamás László
Lengő mechanikai rendszerek szögdetektáláson alapuló csillapítási technikái Dr. Kiss Bálint
LiDAR képek itegrációja SLAM eljárásokban Szántó Mátyás
Madárállomány felmérése képfeldolgozás felhasználásával Szántó Mátyás
Máj kóros elváltozásának felismerése mesterséges intelligencia módszerek felhasználásával Dr. Benyó Balázs István
Mászó robot fejlesztése Dr. Harmati István
Megbízható assist nyomaték szabályozás egy csatornás TSU szenzor használatával (Thyssenkrupp) Dr. Kiss Bálint
Mélytanulás az építészeti tervezésben Dr. Szécsi László
Mélytanuláson alapuló irányítási és pályatervezési algoritmusok fejlesztése Dr. Harmati István
Mélytanuló algoritmusok alkalmazása agy-gép interfészek fejlesztéséhez Dr. Harmati István
Mentési rendszerek vizsgálata, API fejlesztés Dr. Szeberényi Imre
Mesterséges intelligencia eszközök vizsgálata az okos közmű tarifák kialakításában Dr. Harmati István
MI-alapú szimuláció a közlekedésfejlesztés támogatására Dr. Szemenyei Márton
Mintaalkalmazások és támogató környezet létrehozása HPC rendszerekhez Dr. Szeberényi Imre
MOBA architektúra Unreal Engine-nel Dr. Szécsi László
Mobil 3D környezetérzékelés térinformatikai adatbázis háttérrel (SZTAKI) Dr. Kiss Bálint
Mobil alkalmazások tesztelése Dr. Balla Katalin
Mobilalkalmazás a Circle felhőhöz Dr. Szeberényi Imre
Mobilis hulladékcsapda fejlesztése Dr. Szemenyei Márton
Mobilis robot továbbfejlesztése Gyenes Zoltán Bálint
Modell alapú szoftver tesztelés Dr. Balla Katalin
Modell alapú tesztelés 4Test módszerrel Dr. Balla Katalin
Modellezési keretrendszer nagy fizikai kutatóközpontok számára (evopro group) Dr. Benyó Balázs István
Motion Control with Mitsubishi Electric Devices Kovács Gábor
Motion Evaluation of KUKA Mobile Robots using Motion Capture or Indoor Positioning Systems (KUKA Robotics) Dr. Kiss Bálint
Mozgástervezés bolygó- és csillagközi repüléshez Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese
Mozgó kamera képsorozatának adaptív maszkolási lehetőségeinek vizsgálata Szántó Mátyás
Multiágensű robotrendszer fejlesztése Dr. Harmati István
Multibody járműmodell identifikációja (Thyssenkrupp) Dr. Kiss Bálint
Multiplayer játék fejlesztése Unity környezetben Tóth Márton József
Művészi és mérnöki modellek szegmentálása Dr. Salvi Péter
Nagy pontosságú távérzékelési előfeldolgozásra képes drón fedélzeti rendszer fejlesztése (SZTAKI) Dr. Kiss Bálint
Napelemes rendszerek informatikai üzemeltetése, menetrendezése Dr. Balla Katalin
Network Dashboard felújítása a CIRCLE felhőben Dr. Szeberényi Imre
Neurális architektúrák keresése evolúció segítségével Dr. Szemenyei Márton
NFC technológiát alkalmazó biztonságos szolgáltatások fejlesztése Dr. Benyó Balázs István
Object detection as multi-task learning (Continental) Dr. Szemenyei Márton
Objektumazonosítás és pózbecslés sziluettképekből Dr. Szécsi László
Okosotthon Péter Gábor
Okosotthon távoli felügyelete Dr. Goldschmidt Balázs
Oktatási portál bővítése automatikus ellenőrző funkcióval Dr. Goldschmidt Balázs
Önhangoló fuzzy irányítás ipari környezetben Kovács Gábor
Önvezető autó környezetének intelligens érzékelése szenzor fúzió megvalósításával Dr. Harmati István
OpenGL grafikus könyvtárra épülő számítógépes játékmotor fejlesztése Fridvalszky András Máté
Optikai tengely célra tartása kamerakép alapján Dr. Kiss Bálint
Optimális BCC rácson mintavételezett térfogati adatok GPU-alapú vizualizációja Dr. Csébfalvi Balázs
Orvosi adathalmazok adatbányászata neurális háló és deep learning megoldások felhasználásával Dr. Harmati István
Orvosi adatokat megjelenítő és elemző program fejlesztése Dr. Magdics Milán
Orvosi képalkotás (PET) Dr. Szirmay-Kalos László
Orvosi képfeldolgozás alapú tanácsadó szoftver fejlesztése 142753@bme.hu
Összeszerelő műveletek automatizálása (FIKP) Dr. Kiss Bálint
Összetett Java alkalmazás fejlesztése Dr. Goldschmidt Balázs
PaaS réteg kiakalítása a CIRCLE felhőben Dr. Szeberényi Imre
Pályakövető szabályozás megvalósítása autonóm jármű számára Dr. Harmati István
Pályatervezés autó-szerű mobilis robotokhoz Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese
Pályatervezés robotkarokhoz Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese
Pályatervező módszerek robotporszívókhoz Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese
Parkolóház automatizáláshoz kapcsolódó folyamatok optimalizálása Tóth Márton József
Particle filter alapú szenzorfúzió Dr. Harmati István
Pikoműholdak orientáció érzékelése és szabályozása Dr. Kiss Bálint
Pilóta nélküli repülőgép szabályozórendszerének repülési tesztre felkészítése (SZTAKI) Dr. Kiss Bálint
Pilóta nélküli repülőgépek fedélzeti szoftvereinek összehangolt tesztelését lehetővé tevő módszer kidolgozása (SZTAKI) Dr. Kiss Bálint
Pontsorozatokat interpoláló esztétikus görbék vizsgálata Dr. Salvi Péter
Portfólió mobil alkalmazás és keretrendszer fejlesztése Fördős Gergely András
Pressure sensing analysis of EAC (Electronic Air Controller) (Knorr-Bremse) Dr. Harmati István
Procedurális geometria Dr. Szécsi László
Reaktív mozgástervezési algoritmus fejlesztése mobilis robotok számára Gyenes Zoltán Bálint
Real Time fényelés 3D-s AR tartalmakra Dr. Vajda Ferenc
Reducing complexity of deep learning models for efficient inference Dr. Harmati István
Repülőgép flexibilis szárnyalak becslés Extended Kalman-szűrő, illetve MI alapú KalmanNet implementációja által (SZTAKI) Dr. Kiss Bálint
Repülőtéri utasáramlás-modellezés és irányítás állapotteres megközelítéssel Dr. Harmati István
Részecske-alapú folyadékszimuláció és -megjelenítés Dr. Szécsi László
Résztvevők regisztrálásának automatizálása konferenciákon Dr. Kiss Bálint
Robotfoci szimulációs környezetének fejlesztése Dr. Harmati István
Robotkarok dinamikus modelljének identifikációja Szabó Dániel
Robotos palettázó megoldás megtervezése, szimulációja (ABB) Dr. Harmati István
Rockwell PLC és SCADA rendszerek vezérléstechnikája (Gamma digital) Dr. Kiss Bálint
Sablonkezelés a Circle felhőben Dr. Szeberényi Imre
Sávtartás biztosítása kamera alapú sávdetektálás alapján (FIKP) Dr. Kiss Bálint
Siemens PLC és SCADA rendszerek vezérléstechnikája (Gamma digital) Dr. Kiss Bálint
Simulation-based testing (KUKA Robotics) Dr. Kiss Bálint
Smart City - Térinformatikai alkalmazások Dr. Kovács Kálmán
Smart City alkalmazások Dr. Kovács Kálmán
SME vállalkozás szolgáltatástámogatása mobil eszközzel Dr. Goldschmidt Balázs
Sofőr terminál lecserélése tabletre Dr. Goldschmidt Balázs
Sokszögháló csúcspontjait interpoláló sima felületek Dr. Salvi Péter
SPECT berendezés kollimátor lemezeit mozgató kocsik motorizációja (Mediso) Dr. Kiss Bálint
SPECT eljárások kutatása Dr. Szlávecz Ákos
SPH alapú fizikai szimuláció Tóth Márton József
Spring és Django MVC keretrendszerek összehasonlító elemzése Ercsényi András
Steer-by-wire rendszer vezetőnyomaték becslő tervezése (Thyssenkrupp) Dr. Kiss Bálint
Surface reconstruction and scene self-occlusion removal from point clouds (Continental) Szántó Mátyás
System test OKT2
Szabadformájú alakzatok modellezése kontrollpont alapú n-oldalú felületekkel Dr. Salvi Péter
Szabadformájú görbék és felületek pontos ofszetelése Dr. Várady Tamás László
Szabadformájú poligonhálók a modern építészetben Dr. Várady Tamás László
Szélturbinák irányítása Dr. Harmati István
Személyre szabható, akut keringési elégtelenség kezelését célzó folyadékterápia kidolgozását támogató módszerek Dr. Benyó Balázs István
Szkriptelési lehetőségek Java platformon Dr. Goldschmidt Balázs
Szoftverfejlesztés .NET platformon Dr. Simon Balázs
Szoftverfejlesztés Java platformon Dr. Simon Balázs
Szoftverfejlesztés NodeJS platformon Dr. Simon Balázs
Szoftverfejlesztési környezet kialakítása 142753@bme.hu
Szoftverfejlesztést támogató eszközök fejlesztése .NET ill. Java környezetben Dr. Simon Balázs
Szoros vércukorszint szabályozó orvosi tanácsadó szoftver rendszer megvalósítása Dr. Benyó Balázs István
Sztochasztikus modell szoros vércukorszint szabályozáshoz Dr. Benyó Balázs István
Tanító adat menedzselő framework (Asura Technologies) Dr. Kiss Bálint
Tapadási határon való mozgástervezés gépjárművek számára Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese
Távoli IO-modul fejlesztése Kovács Gábor
Tematikus, strukturált, nyomtatott oldalak szövegének felismerése Javában Dr. Goldschmidt Balázs
Terep-magasságmezők előállítása Dr. Szécsi László
Terepi navigáció és pályatervezés a Clearpath Robotics Husky AGV számára ROS környezetben (SZTAKI) Dr. Kiss Bálint
Térfogati modellek vizualizációja Fridvalszky András Máté
Tervezés EPLAN Electric P8 tervezőrendszerben (Gamma digital) Dr. Kiss Bálint
Teszt automatizálás Dr. Balla Katalin
Teszt tervezés agilisan Dr. Balla Katalin
Tesztek automatizálása ADAS rendszerhez (Siemens Mobility) Szabó Dániel
Tesztkörnyezet tervezése a CIRCLE portál és komponensei számára Dr. Szeberényi Imre
Többfelhasználós multiplatform VR oktatóprogram továbbfejlesztése Dr. Magdics Milán
Többplatformos alkalmazásfejlesztés támogatása Dr. Goldschmidt Balázs
Többszörösen összefüggő hurkok kitöltése sokszögháló-simítással Dr. Salvi Péter
Training machine learning algorithms using Matlab environment Szántó Mátyás
Trimmelt NURBS felületek átalakítása rekurzív felosztásos formába Dr. Várady Tamás László
Új Automotive Ethernet technológiák tesztelése Markovits Tibor Gergely
Unsupervised training of depth estimation neural network for dynamic scenes (Continental) Szántó Mátyás
Űrtávérzékelés és alkalmazásaik Dr. Kovács Kálmán
Valós idejű stratégiai játék fejlesztése Dr. Szécsi László
Valósidejű 3D objektumfelismerés és követés kiterjesztettvalóságrendszerhez Dr. Vajda Ferenc
Valósidejű mozgásinterfész kialakítása KUKA mobilis robothoz (KUKA Robotics) Dr. Kiss Bálint
Vasúti biztosítóberendezések OPC-UA alapú diagnosztikai alrendszerének fejlesztése Markovits Tibor Gergely
Vasúti tartálykocsi töltő rendszer irányítástechnikai feladatának tervezése (Emerson) Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese
Végeselemes megoldó részletének kidolgozása C++14-ben Dr. Goldschmidt Balázs
Végeselemes megoldó részletének kidolgozása C++14-ben Dr. Goldschmidt Balázs
Villamos hajtású autókban alkalmazott frekvenciaváltók vizsgálata Rácz György
Virtuális környezetben betanított neurális hálózat alkalmazása valós körülmények között Tóth Márton József
Vízfelület szimulációja és megjelenítése Dr. Szécsi László
Vizualizációs feladatok önvezető járművek környezetéhez Tóth Márton József
WebGL alapú interaktív alkalmazás készítése Kárpáti Attila Ádám
Workflow állapot vizualizáció Dr. Goldschmidt Balázs
Zárt területen készpénzmentes övezet létrehozása Fördős Gergely András