Project laboratory topics

Titlesort ascending Supervisor name
[METU][EU] Oktató minijáték fejlesztése Dr. Szécsi László
[METU] [EU] Virtuális valóság az oktatásban Dr. Szécsi László
[METU] [EU] Kiterjesztett valóság az oktatásban Dr. Szécsi László
[EU] Shaderek írása Kotlinban Dr. Szécsi László
[EU] Online kódszerkesztő felület Kotlin projektekhez Dr. Szécsi László
[EU] Moodle - Game Engine integráció Dr. Szécsi László
[EU] MOBA architektúra Unreal Engine-nel Dr. Szécsi László
Virtuális környezetben betanított neurális hálózat alkalmazása valós körülmények között Tóth Márton József
Virtuális erőművekben alkalmazható gáz -, illetve dízelgenerátoros szabályozás készítése Siemens PLC-vel Dr. Benyó Balázs István
Villamos gép modellezése és irányítása (thyssen) Dr. Kiss Bálint
Vasúti villamos alállomás modellek implementációs koncepciójának kidolgozása (Siemens) Dr. Kiss Bálint
Vasúti biztosítóberendezések OPC-UA alapú diagnosztikai alrendszerének fejlesztése Markovits Tibor Gergely
Valósidejű mozgásinterfész kialakítása KUKA mobilis robothoz (KUKA Robotics) Dr. Kiss Bálint
Új Automotive Ethernet technológiák tesztelése Markovits Tibor Gergely
Trimmelt NURBS felületek átalakítása rekurzív felosztásos formába Dr. Várady Tamás László
Többszörösen összefüggő hurkok kitöltése sokszögháló-simítással Dr. Salvi Péter
Test NICE-SLAM on automotive dataset (Continental) Dr. Szemenyei Márton
Térfogati modellek vizualizációja Fridvalszky András Máté
Térfogati hálók generálása Vaitkus Márton
Terepi navigáció és pályatervezés a Clearpath Robotics Husky AGV számára ROS környezetben (SZTAKI) Dr. Kiss Bálint
Távolságmezők számítása 3D modelleken Vaitkus Márton
Tanító adat menedzselő framework (Asura Technologies) Dr. Kiss Bálint
Szoftverfejlesztést támogató eszközök fejlesztése .NET ill. Java környezetben Dr. Simon Balázs
Szoftverfejlesztés NodeJS platformon Dr. Simon Balázs
Szoftverfejlesztés Java platformon Dr. Simon Balázs
Szoftverfejlesztés .NET platformon Dr. Simon Balázs
Szimulátor készítése önvezető autók számára Unreal Engine segítségével Dr. Szemenyei Márton
Szenzor hibák hatása kormányrendszer zárt körű irányításában Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese
Személyre szabható, akut keringési elégtelenség kezelését célzó folyadékterápia kidolgozását támogató módszerek Dr. Benyó Balázs István
Szemantikus hálózatra csatlakozó AI chatbot fejlesztése Varnyú Dóra
Szabadformájú görbék és felületek pontos ofszetelése Dr. Várady Tamás László
Subdivision felületek fejlesztése (polár) Vaitkus Márton
Subdivision felületek fejlesztése (neurális hálók) Vaitkus Márton
Statikus ipari mérlegek digitalizációja Dr. Benyó Balázs István
SPECT eljárások kutatása Dr. Szlávecz Ákos
SPECT berendezés kollimátor lemezeit mozgató kocsik motorizációja (Mediso) Dr. Kiss Bálint
Sokszögháló csúcspontjait interpoláló sima felületek Dr. Salvi Péter
Simultaneous localization and mapping (SLAM) algoritmusok kvantitatív összehasonlítása (Continental) Szántó Mátyás
Simulation-based testing (KUKA Robotics) Dr. Kiss Bálint
Siemens PLC és SCADA rendszerek vezérléstechnikája (Gamma digital) Dr. Kiss Bálint
Semantic Localization and Mapping (Nokia Bell Labs) Szántó Mátyás
Rockwell PLC és SCADA rendszerek vezérléstechnikája (Gamma digital) Dr. Kiss Bálint
Robusztus objektumdetektálás megvalósítása kompozíciós neurális hálókkal (Asura) Dr. Szemenyei Márton
Robusztus kódoló hálózat tanítása objektumok azonosítására neurális renderelés segítségével (Asura) Dr. Szemenyei Márton
Robotkarok vezérlése a gyakorlatban Szabó Dániel
Robotizált szerelés (SANXO-Systems) Kertész Zsolt László
Resource-optimized visual localization (Continental) Dr. Szemenyei Márton
Repülőgép flexibilis szárnyalak becslés Extended Kalman-szűrő, illetve MI alapú KalmanNet implementációja által (SZTAKI) Dr. Kiss Bálint
Rare example mining for Object Detectors. (Continental) Dr. Szemenyei Márton
Pressure sensing analysis of EAC (Electronic Air Controller) (Knorr-Bremse) Dr. Harmati István
Prediktív irányítás neurális hálókkal (aktív inferencia) Vaitkus Márton
Possible solutions for crowdsourced image-based data acquisition Szántó Mátyás
Pontos idő alkalmazása diagnosztikai adatgyűjtés során Rácz György
PLC programozás TIA Portal és PCS7 fejlesztői környezetben, alkalamzási példák fejlesztése Dr. Benyó Balázs István
Pilóta nélküli repülőgépek fedélzeti szoftvereinek összehangolt tesztelését lehetővé tevő módszer kidolgozása (SZTAKI) Dr. Kiss Bálint
Pályatervező módszerek robotporszívókhoz Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese
Pályatervezés robotkarokhoz Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese
Pályatervezés autó-szerű mobilis robotokhoz Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese
Pályakövető szabályozás megvalósítása autonóm jármű számára Dr. Harmati István
PaaS réteg kiakalítása a CIRCLE felhőben Dr. Szeberényi Imre
Összetett Java alkalmazás fejlesztése Dr. Goldschmidt Balázs
Összetett Java alkalmazás fejlesztése Dr. Goldschmidt Balázs
Orvosi adatokat megjelenítő és elemző program fejlesztése Varnyú Dóra
Optikai vonatazonosító rendszer integráció meglévő Vonatazonosító rendszerbe Dr. Benyó Balázs István
OpenGL grafikus könyvtárra épülő számítógépes játékmotor fejlesztése Fridvalszky András Máté
Olajipari folymatok irányítása (Olajterv) Dr. Kiss Bálint
Okosotthon távoli felügyelete Dr. Goldschmidt Balázs
Objektumok felismerése radar adatpontok felhasználásával (Continental) Szántó Mátyás
Neurális hálók tanítása genetikus algoritmussal Bogár György Richárd
Neurális hálók optimalizálása Bogár György Richárd
Neurális háló fejlesztése szemantikus szegmentációhoz Bogár György Richárd
Neurális háló architektúrára optimalizálható hardveres gyorsító tervezése (Continental) Szántó Mátyás
Neurális generatív modellek és differenciálható renderer komparatív elemzése Dr. Szemenyei Márton
Neurális architektúrák keresése evolúció segítségével Dr. Szemenyei Márton
NERF based 3D scene reconstruction for traffic scenarios (Continental) Dr. Szemenyei Márton
Nagy pontosságú távérzékelési előfeldolgozásra képes drón fedélzeti rendszer fejlesztése (SZTAKI) Dr. Kiss Bálint
MQTT alapú diagnosztikai monitorozás megvalósítása Rácz György
Motion Evaluation of KUKA Mobile Robots using Motion Capture or Indoor Positioning Systems (KUKA Robotics) Dr. Kiss Bálint
Milyen a jó augmentáció self-supervised learning esetében? Dr. Szemenyei Márton
MI-alapú szimuláció a közlekedésfejlesztés támogatására Dr. Szemenyei Márton
MI alapú megoldások állatok optometriai mérésére Dr. Szemenyei Márton
MÁV mérőrendszerek integrációja központi informatikai rendszerhez Dr. Benyó Balázs István
Level-2 Bootloader megvalósítása és kapcsolódó funkciófejlesztések Rácz György
Lengő mechanikai rendszerek szögdetektáláson alapuló csillapítási technikái Dr. Kiss Bálint
Learning quadcopter dynamics from data / Kvadkopter dinamikus modelljének meghatározása gépi tanulással Dr. Harmati István
Learning based motion planning for robotic arms (Tanulás alapú mozgástervezés robotkarokhoz) Dr. Harmati István
Learning based epidemic modeling (Járványmodellezés gépi tanulással) Dr. Harmati István
Lágytest szimuláció és megjelenítés Kárpáti Attila Ádám
Kvadrokopterek repülési dinamikájának automatizált tanulása (SZTAKI) Dr. Kiss Bálint
Kuka robot programozása (Controlpont) Dr. Kiss Bálint
Komposztálóegységek intelligens irányítása (Profikomp Zrt.) Dr. Kiss Bálint
Kommunikáció kialakítása Siemens S71500 PLC és C# alkalmazás között, ill. S71500 PLC és EPICS (Experimental Physics and Industrial Control System) IOC (Input Output Controller) között Dr. Benyó Balázs István
Kódgenerátorok készítése Dr. Simon Balázs
Kiterjesztett valóság ARCore használatával Dr. Szécsi László
Kiterjesztett valóság alkalmazások Unity környezetben Burkus Viktória
Képfeldolgozó módszerek alkalmazása az orvosi gyakorlatban Dr. Benyó Balázs István
Játékfejlesztés Unreal Engine motorral Fridvalszky András Máté
Játékfejlesztés Unreal Engine motorral Burkus Viktória
Játékfejlesztés Unreal Engine motorral Kárpáti Attila Ádám
Játékfejlesztés Unity motorral Burkus Viktória
Játékfejlesztés Unity motorral Kárpáti Attila Ádám
Irányítástechnikai szoftverrendszerek interoperabilitása (Evosoft) Dr. Kiss Bálint
Ipari kommunikációs péld alkalmazások fejlesztése Siemens S71500 PLC és terepi eszközök között, ill. PLC-k között Dr. Benyó Balázs István
Ipari automatizált rendszerek hardver oldali tervezése (Gammadigital) Dr. Kiss Bálint
Ipar 4.0 - elektronikus termeléstámogatási és diagnosztikai eszköz fejlesztése (FIKP) Dr. Kiss Bálint
Intelligens, PLC alapú vezérlés megvalósítása fichertechnik gyártórendszer maketthez Dr. Kiss Bálint
Improve pedestrian detection using EPro-PnP (Continental) Dr. Szemenyei Márton
Implicit modellek 3D nyomtatása Dr. Salvi Péter
HPC klaszterben alkamazott ütemezők vizsgálata Dr. Szeberényi Imre
Hatékony neurális háló alapú objektumdetektáló módszerek vizsgálata (Asura) Dr. Szemenyei Márton
Háromszöghálók kifeszítése 3D-s görbehurkokra Dr. Várady Tamás László
Háromszögháló modellek egyszerűsítése (LoD) Vaitkus Márton
Gyógyszergyári reaktor mérleg illesztése a hozzá kapcsolódó transzferfolyamatok implementálásával (Emerson) Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese
GPGPU-k használata virtualizált környezetben Dr. Szeberényi Imre
Generative-Discriminative (Hybrid) Neural Network Training (Continental) Szántó Mátyás
Fordítóprogramok készítése Dr. Simon Balázs
Folyadék-szimulációs technikák Fridvalszky András Máté
Foglaltságot jelző digitális rendszer fejlesztése Dr. Harmati István
Flutter alapú közösségi alkalmazás fejlesztése Dr. Goldschmidt Balázs
Fizikai szimuláció geometriai módszerekkel Vaitkus Márton
Fizikai alapú árnyalás valós időben Fridvalszky András Máté
EPLAN Electric P8 tervezőrendszer használata ipari projektekben (Gamma digital) Dr. Kiss Bálint
Elosztott szoftverrendszerek (SOA) programozása, modellezése (Java, .NET) Dr. Simon Balázs
Eigenfluids Dr. Szécsi László
Drónok észlelése és követése rozettapásztázó LIDAR használatával (SZTAKI) Dr. Kiss Bálint
Digital twins: map creation and map registration (Nokia Bell Labs) Szántó Mátyás
DigiFit - Minijáték fejlesztése Unity engineben Dr. Szécsi László
Differenciálható és neurális fizikai szimuláció Vaitkus Márton
Differenciálegyenletek megoldása Monte Carlo módszerrel Vaitkus Márton
Development of Lidar-based navigation functions Dr. Kiss Bálint
Design of trajectory tracking controller for 1:10 scale F1TENTH car / Pályakövető szabályozó tervezése 1:10 méretarányú F1TENTH autóra Dr. Harmati István
Deep learning alapú mélységkép-generálási eljárások vizsgálata Szántó Mátyás
Deep Learning alapú Computer Vision rendszer találatainak térbeli leképezése és követése (Asura Technologies) Dr. Kiss Bálint
Data augmentation with generative models (Continental) Dr. Szemenyei Márton
Csoportmunkát támogató alkalmazás fejlesztése Dr. Goldschmidt Balázs
Computer Vision and Scene Understanding (Nokia Bell Labs) Szántó Mátyás
Cloud-init megvalósítása a CIRCLE felhőben Dr. Szeberényi Imre
CIRCLE rendszer bővítése elosztott fájlrendszerrel Dr. Szeberényi Imre
CIRCLE felhő továbbfejlesztése Dr. Szeberényi Imre
CIRCLE felhő komponenseinek monitorozása Dr. Szeberényi Imre
Campus AR (Nokia Bell Labs) Szántó Mátyás
CAD modellek direkt szimulációja (izogeometrikus analízis) Vaitkus Márton
Autonóm platform fejlesztése Dr. Kiss Bálint
Autonóm mobilis robotok mozgástervezése dinamikus környezetben Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese
Autonóm földi járművek kooperatív irányítása a forgalmi környezet figyelmebe vételével Dr. Harmati István
Automatizált, okos italkiszolgáló rendszer fejlesztése Fördős Gergely András
Automatizált gyártócella PLC és HMI programpzás (Controlpont) Dr. Kiss Bálint
Automated self-exploration of flight-dynamics for quadcopters / Kvadrokopterek repülési dinamikájának automatizált tanulása Dr. Harmati István
Automata magasraktár és kiszolgáló szállítópálya tervezésének előkészítő fázisai (Gamma digital) Dr. Kiss Bálint
Autodetect network capabilities for stable robot control (KUKA Robotics) Dr. Kiss Bálint
Animáció és szabályozás diszkrét mechanikai módszerekkel Vaitkus Márton
Android alapú virtuális radar Dr. Goldschmidt Balázs
Anchorless object detection with limited hardware resources (Continental) Szántó Mátyás
Anatómiai paraméterek meghatározása geometriai modellezés gegítségével Dr. Benyó Balázs István
Adatgyűjtő rendszer megvalósítása (Controlpont) Dr. Kiss Bálint
Adatgyűjtő és adatmegjelenítő megoldások energiatermelő és fogyasztó rendszerhez Dr. Kiss Bálint
Adaptív oszlopnyomaték kormányrásegítő szabályozó fejlesztése és vizsgálata (Thyssenkrupp) Dr. Kiss Bálint
A GPS megkerülése: alternatív lokalizációs alkalmazás Androidra Dr. Goldschmidt Balázs
A CrowdMapping architektúra felhő alapú adatbázis-menedzsmentje Szántó Mátyás
A C# Roslyn fordító általánosítása Dr. Simon Balázs
3D környezetérzékelés mobil földi platformokról multimodális szenzoradatok alapjánló (SZTAKI) Dr. Kiss Bálint
3D karakterek modellezése egyszerűsített fizikai alapon Vaitkus Márton
3D karakterek animációja Vaitkus Márton
3D grafikus motor fejlesztése Vulkan alapokon Fridvalszky András Máté
3D grafikus alkalmazás fejlesztése GNM/PSSL technológiákkal Fridvalszky András Máté
3D geometriai modellezés sima sokaságokkal Vaitkus Márton
3D geometriai modellezés OpenVDB alapon Vaitkus Márton
3D geometria feldolgozása neurális hálókkal Vaitkus Márton
3D felületek javítása inverz rendereléssel Vaitkus Márton
3D animáció az anyagpontok módszerével (material point method) Vaitkus Márton
3D a mikroszkópiában (SANXO-Systems) Kertész Zsolt László
2D és 3D generatív modellezés mély neurális hálókkal Vaitkus Márton
Biztonságkritikus PLC fejlesztése – hardver kártyák tervezése és implementálása Markovits Tibor Gergely
Biztonságkritikus PLC fejlesztése – DevOps feladatok Markovits Tibor Gergely
Biztonságkritikus PLC fejlesztése – ARM Cortex-M processzor implementálása FPGA-ban Markovits Tibor Gergely
Biztonságkritikus PLC fejlesztése – ARM Cortex-en futó operációs rendszer fejlesztése Markovits Tibor Gergely
Biztonságkritikus PLC fejlesztése – alkalmazásprogramok készítése Markovits Tibor Gergely