Project laboratory topics

Titlesort ascending Supervisor name
Villamos gép modellezése és irányítása (thyssen) Dr. Kiss Bálint
Versenyautó járműdinamikai irányítószoftverének fejlesztése Matlab/Simulink környezetben Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese
Valósidejű mozgásinterfész kialakítása KUKA mobilis robothoz (KUKA Robotics) Dr. Kiss Bálint
Tisztított adatbázis készítése nagy nyelvi modelekhez Dr. Szemenyei Márton
Text-to short video generation Dr. Szemenyei Márton
Területvédelmező stratégiák fejlesztése Dr. Harmati István
Területvédelmező stratégiák fejlesztése Dr. Harmati István
Térfogati modellek vizualizációja Fridvalszky András Máté
Térfogati hálók generálása Dr. Vaitkus Márton
Távolságmezők számítása 3D modelleken Dr. Vaitkus Márton
Szoftverfejlesztést támogató eszközök fejlesztése .NET ill. Java környezetben Dr. Simon Balázs
Szoftverfejlesztés NodeJS platformon Dr. Simon Balázs
Szoftverfejlesztés Java platformon Dr. Simon Balázs
Szoftverfejlesztés .NET platformon Dr. Simon Balázs
Szimulátor készítése önvezető autók számára Unreal Engine segítségével Dr. Szemenyei Márton
Személyre szabott önfejlesztő mobilalkalmazás fejlesztése Dr. Goldschmidt Balázs
Szabadformájú görbék/felületek pontos ofszetelése Dr. Salvi Péter
Subdivision felületek fejlesztése (polár) Dr. Vaitkus Márton
Subdivision felületek fejlesztése (neurális hálók) Dr. Vaitkus Márton
SLAM navigációs rendszer low-cost hardveren Dr. Vaitkus Márton
Skálázható robotikai adatmodellezés beágyazott rendszertől a felhőig (KUKA Robotics) Dr. Kiss Bálint
Simulation-based testing (KUKA Robotics) Dr. Kiss Bálint
Siemens PLC és SCADA rendszerek vezérléstechnikája (Gamma digital) Dr. Kiss Bálint
Semantic Localization and Mapping (Nokia Bell Labs) Dr. Vaitkus Márton
Robotizált szerelés (SANXO-Systems) Kertész Zsolt László
Robotcsapat és együttműködést segítő rendszer fejlesztése Dr. Harmati István
Robotcsapat és együttműködést segítő rendszer fejlesztése Dr. Harmati István
Részvényadatok Statisztikai Elemzése és Vizualizációja Dr. Goldschmidt Balázs
Reaktív mozgástervezési algoritmus fejlesztése mobilis robotok számára Dr. Gyenes Zoltán Bálint
Radiális térfogati árnyéktérképek Dr. Szécsi László
Prediktív irányítás neurális hálókkal (aktív inferencia) Dr. Vaitkus Márton
Pontos idő alkalmazása diagnosztikai adatgyűjtés során Rácz György
PLC based control of a mock-up plant Dr. Kiss Bálint
Pályatervező módszerek robotporszívókhoz Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese
Pályatervezés robotkarokhoz Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese
Pályatervezés autó-szerű mobilis robotokhoz Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese
Orvosi adatokat megjelenítő és elemző program fejlesztése Varnyú Dóra
Orientációval rendelkező kétdimenziós objektumdetekciós neurális hálózatok vizsgálata (Asura) Dr. Szemenyei Márton
OpenGL grafikus könyvtárra épülő számítógépes játékmotor fejlesztése Fridvalszky András Máté
Omnidirekcionális mobilis robot továbbfejlesztése Dr. Gyenes Zoltán Bálint
Neurális hálók tanítása genetikus algoritmussal Bogár György Richárd
Neurális hálók optimalizálása Bogár György Richárd
Neurális háló fejlesztése szemantikus szegmentációhoz Bogár György Richárd
Neurális generatív modellek és differenciálható renderer komparatív elemzése Dr. Szemenyei Márton
MQTT alapú diagnosztikai monitorozás megvalósítása Rácz György
Motion control with MELFA inverter Dr. Kiss Bálint
MI ágensek Unity környezetben Dr. Vaitkus Márton
LLM-alapú MI ágensek számítógépes játékokban Dr. Vaitkus Márton
Linda progranozási nyelv implementálása Dr. Szeberényi Imre
Level-2 Bootloader megvalósítása és kapcsolódó funkciófejlesztések Rácz György
Learning quadcopter dynamics from data / Kvadkopter dinamikus modelljének meghatározása gépi tanulással Dr. Harmati István
Kormányoszlop mozgatásának szabályozása Dr. Kiss Bálint
Koponyaűri vérzések felismerését támogató módszerek kidolgozása Dr. Benyó Balázs István
Kódgerenerálás PLC-re Simulink diagramból Dr. Kiss Bálint
Kódgenerátorok készítése Dr. Simon Balázs
Kiterjesztett valóság mobil alkalmazás fejlesztése Dungeons & Dragons játékhoz Varnyú Dóra
Kép alapú 3D rekonstrukció és környezetérzékelés kollaboratív légi-földi robotok számára (SZTAKI) Dr. Kiss Bálint
Játékfejlesztés [EU Horizon projekt] AI karakterek Dr. Szécsi László
Játékfejlesztés [EU Horizon projekt] 5. Marketing Dr. Szécsi László
Játékfejlesztés [EU Horizon projekt] 4. HR and Team Management Dr. Szécsi László
Játékfejlesztés [EU Horizon Projekt] 3. Business model with AI personae Dr. Szécsi László
Játékfejlesztés [EU Horizon Projekt] 2. Stakeholders and societal change Dr. Szécsi László
Játékfejlesztés [EU Horizon project]: 1. Social Enterprises Dr. Szécsi László
Játékfejlesztés [EU Horizon Project] Virtual city Dr. Szécsi László
Játékfejlesztés Unreal Engine motorral Fridvalszky András Máté
Irányítástervezés neurális hálóval adott dinamikus rendszerekre/Control design based on dynamic neural models Dr. Harmati István
Ipari automatizált rendszerek hardver oldali tervezése (Gammadigital) Dr. Kiss Bálint
Ipari automatizálás és robotikai feladatok MELFA eszközökkel (Meltrade) Dr. Kiss Bálint
Ipari automatizálás és robotikai feladatok MELFA eszközökkel (Meltrade) Dr. Kiss Bálint
Ipar 4.0 - elektronikus termeléstámogatási és diagnosztikai eszköz fejlesztése (FIKP) Dr. Kiss Bálint
Intelligens, PLC alapú vezérlés megvalósítása fichertechnik gyártórendszer maketthez Dr. Kiss Bálint
Intelligens Látás Deep Learning Segítségével Dr. Szemenyei Márton
Implicit modellek 3D nyomtatása Dr. Salvi Péter
Háromszögháló modellek egyszerűsítése (LoD) Dr. Vaitkus Márton
Grafikus alkalmazás fejlesztése OpenGL felhasználásával Burkus Viktória
GPGPU elérése virtulális gépekből a CIRCLE felhőben Dr. Szeberényi Imre
Geometriai algoritmusok szemléltetése Unity környezetben Dr. Vaitkus Márton
Formula Student versenyautó paraméteridentifikációja (MOGI) Dr. Kiss Bálint
Fordítóprogramok készítése Dr. Simon Balázs
Folyadék-szimulációs technikák Fridvalszky András Máté
Fizikai alapú árnyalás valós időben Fridvalszky András Máté
Falling Sand szimuláció C++-ban Dr. Goldschmidt Balázs
Elosztott szoftverrendszerek (SOA) programozása, modellezése (Java, .NET) Dr. Simon Balázs
Elektronikus tevékenységnapló a házi segítségnyújtásban Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese
Electronic Impedance Tomography Dr. Szlávecz Ákos
Eigenfluids Dr. Szécsi László
Digitális interfészek fejlesztése szenzor vizsgáló mérőkártyához (Bosch) Dr. Kiss Bálint
Digital twins: map creation and map registration (Nokia Bell Labs) Dr. Vaitkus Márton
Digital twins: map creation and map registration (Nokia Bell Labs) Dr. Szántó Mátyás
Differenciálegyenletek megoldása Monte Carlo módszerrel Dr. Vaitkus Márton
Design of trajectory tracking controller for 1:10 scale F1TENTH car / Pályakövető szabályozó tervezése 1:10 méretarányú F1TENTH autóra Dr. Harmati István
Debian alapú beágyazott Linux fordítása és BSP integrálás ELBE keretrendszerrel RISC-V processzor alkalmazása Linux alapú beágyazott rendszerekben (Evopro Innovation) Dr. Benyó Balázs István
Computer Vision and Scene Understanding (Nokia Bell Labs) Dr. Vaitkus Márton
Compressing Vision Transformers for Efficient Image Processing Bencsik Blanka
CIRCLE felhő továbbfejlesztése Dr. Szeberényi Imre
ChatGPT-re épülő mobil alkalmazás fejlesztése Dr. Goldschmidt Balázs
Campus AR (Nokia Bell Labs) Dr. Vaitkus Márton
CAD modellek direkt szimulációja (izogeometrikus analízis) Dr. Vaitkus Márton
Beltéri lokalizáció megvalósítása kamerakép használatával Bogár György Richárd
Autonóm robot fejlesztése Bogár György Richárd
Autonóm mobilis robotok mozgástervezése dinamikus környezetben Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese
Autonóm jármű fejlesztése Dr. Szemenyei Márton
Autonóm funkciók fejlesztése drónokhoz (Techtra) Dr. Kiss Bálint
Automotive ECU Security: A Man-in-the-Middle Testing Environment (Bosch) Dr. Kiss Bálint
Automatizált gyártósori állomás vezérlőprogramjának kifejlesztése PLC alapokon (Axicont) Dr. Kiss Bálint
Automatizált gyártócella PLC és HMI programpzás (Controlpont) Dr. Kiss Bálint
Automated self-exploration of flight-dynamics for quadcopters / Kvadrokopterek repülési dinamikájának automatizált tanulása Dr. Harmati István
Animáció és szabályozás diszkrét mechanikai módszerekkel Dr. Vaitkus Márton
Android alapú virtuális radar Dr. Goldschmidt Balázs
Adatgyűjtő rendszer megvalósítása (Controlpont) Dr. Kiss Bálint
Adaptív oszlopnyomaték kormányrásegítő szabályozó fejlesztése és vizsgálata (Thyssenkrupp) Dr. Kiss Bálint
A tanító adatok neurális hálózat tanítására gyakorolt hatásának vizsgálata supervised és unsupervised technikákkal (Asura) Dr. Szemenyei Márton
A C# Roslyn fordító általánosítása Dr. Simon Balázs
3D rekonstrukció Gaussian splatting módszerrel Dr. Vaitkus Márton
3D nyomtatás - tartóstruktúrák generálása és más gyakorlati problémák Dr. Salvi Péter
3D környezetérzékelés mobil platformokról lézerszkennerek és optikai kamerák fúziójával (SZTAKI) Dr. Kiss Bálint
3D karakterek modellezése egyszerűsített fizikai alapon Dr. Vaitkus Márton
3D karakterek animációja Dr. Vaitkus Márton
3D grafikus motor fejlesztése Vulkan alapokon Fridvalszky András Máté
3D grafikus alkalmazás fejlesztése GNM/PSSL technológiákkal Fridvalszky András Máté
3D geometriai modellezés sima sokaságokkal Dr. Vaitkus Márton
3D geometriai modellezés OpenVDB alapon Dr. Vaitkus Márton
3D geometria feldolgozása neurális hálókkal Dr. Vaitkus Márton
3D felületek javítása inverz rendereléssel Dr. Vaitkus Márton
3D bounding boxok becslése deep learning technikák alkalmazásával Bogár György Richárd
3D a mikroszkópiában (SANXO-Systems) Kertész Zsolt László
2D és 3D generatív modellezés mély neurális hálókkal Dr. Vaitkus Márton
Biztonságkritikus PLC fejlesztése – hardver kártyák tervezése és implementálása Markovits Tibor Gergely
Biztonságkritikus PLC fejlesztése – DevOps feladatok Markovits Tibor Gergely
Biztonságkritikus PLC fejlesztése – ARM Cortex-M processzor implementálása FPGA-ban Markovits Tibor Gergely
Biztonságkritikus PLC fejlesztése – ARM Cortex-en futó operációs rendszer fejlesztése Markovits Tibor Gergely
Biztonságkritikus PLC fejlesztése – alkalmazásprogramok készítése Markovits Tibor Gergely